Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Op deze pagina:

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die u afsluit om inkomsten te hebben tijdens ziekte, als u invalide wordt of een ongeval krijgt. Vaak wordt deze verzekering afgesloten door ondernemers of zelfstandigen. Of bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een woning.

Hebt u premies betaald voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen? Dan mag u deze premies aftrekken als u:

  • een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten, en
  • periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval krijgt
    U hebt een periodieke uitkering als u bijvoorbeeld maandelijks een uitkering krijgt van € 300.

Welke premies mag u niet aftrekken?

Premies voor de volgende periodieke uitkeringen mag u niet aftrekken:

  • premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering die het verzekerde bedrag in 1 keer uitkeert
  • premies waarbij u het bedrag wel periodiek krijgt uitbetaald, maar de totale hoogte van dat bedrag van tevoren vaststaat
  • premies waarmee uw werkgever rekening houdt bij het inhouden van de loonheffing
  • premies voor de verplichte verzekeringen Ziektewet en WIA
  • premies voor de Zorgverzekeringswet

Uitkeringen

Krijgt u een uitkering uit een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan houdt uw verzekeringsmaatschappij hier al loonbelasting op in. Deze uitkering geeft u in uw aangifte op als periodieke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Daar vult u ook het bedrag van de ingehouden loonbelasting in. Daarmee houden we rekening bij het opleggen van uw aanslag.

Let op!

Krijgt u een uitkering uit een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege zwangerschap? Dan hoeft u over deze uitkering geen belasting te betalen. U hoeft deze uitkering dus niet op te geven in uw aangifte.


Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.