Teruggaaf door middeling berekenen

Als u sterk wisselende jaarinkomens hebt in 3 jaar, komt u misschien in aanmerking voor een teruggaaf door middeling. Bereken in 5 stappen of u in aanmerking komt voor een belastingteruggaaf.

Let op!

Per 1 januari 2023 is de middelingsregeling vervallen. Het laatste tijdvak waarover u kunt middelen is 2022, 2023 en 2024.

Middeling: belasting berekenen over het gemiddelde inkomen van 3 jaar

Middeling kan voordelig zijn als de belasting over het gemiddelde van 3 jaar lager is dan de belasting over de 3 losse jaarinkomens. Als u niet weet welke 3 jaren u het best kunt middelen, maakt u de berekening voor verschillende periodes van 3 jaar en kijkt u welke het voordeligst uitpakt. Bekijk wel eerst de voorwaarden voor middeling bij Mijn jaarinkomens verschillen: kan ik geld terugvragen door middeling?.

Wat hebt u nodig om de teruggaaf te berekenen?

De gegevens die u nodig hebt bij de berekening staan op uw aanslag inkomstenbelasting:

  • belastbaar inkomen uit werk en woning
  • inkomstenbelasting box 1
  • premie volksverzekeringen
  • tariefsaanpassing (vindt u dit niet terug op uw aanslag? Dan geldt dit niet voor u.)

Hebt u geen aanslag inkomstenbelasting?

Als u in een jaar een laag of geen inkomen had, hebt u misschien geen aangifte over dat jaar gedaan. Dan hebt u ook geen aanslag inkomstenbelasting. Maar dat kan juist een aantrekkelijk jaar zijn om mee te nemen in middeling. Neem het belastbaar inkomen uit box 1 van dat jaar. Het belastbaar inkomen staat op uw jaaropgaaf. Net zoals de eventuele ingehouden loonheffing. Als u besluit dit jaar mee te nemen in middeling, kunt u een verzoek krijgen om alsnog aangifte over dat jaar te doen.

Middeling heeft geen gevolgen voor uw verzamelinkomen

Middeling heeft geen invloed op de hoogte van uw verzamelinkomen. Dat betekent dat middeling geen gevolgen heeft voor inkomensafhankelijke regelingen zoals toeslagen.

Doe de berekening in 5 stappen

Let op!

Hebt u tijdens het middelingstijdvak de AOW-leeftijd bereikt? Gebruik dan het stappenplan voor die situatie.

Stap 1: totaal belastbaar inkomen berekenen

Tel uw belastbare inkomens van 3 aaneengesloten jaren bij elkaar op. Als uw inkomen negatief was, rekent u € 0.

Stap 2: gemiddeld belastbaar inkomen berekenen

Deel het totaal belastbaar inkomen (stap 1) door 3.

Stap 3: totaal betaalde belasting berekenen

Nu gaat u berekenen hoeveel belasting u hebt betaald.

Tel de inkomstenbelasting box 1 en de premie volksverzekeringen (zonder heffingskortingen) over de 3 aaneengesloten jaren bij elkaar op. Trek hiervan af het bedrag van de tariefsaanpassing aftrekposten. Op uw definitieve aanslagen staan alle bedragen die op u van toepassing zijn. De bedragen samen vormen het totaal aan betaalde belasting.

Stap 4: herrekende belasting berekenen

Nu gaat u berekenen hoeveel belasting u betaalt als u uw inkomen middelt. Dit noemen we de herrekende belasting. Neem uw gemiddeld belastbaar inkomen uit stap 2 en kies uw situatie voor de juiste tabel en berekening van uw herrekende belasting:

Stap 5: teruggaaf

Trek nu de herrekende belasting af van de belasting die u betaald hebt. Is dit verschil meer dan het drempelbedrag van € 545? Dan krijgt u die meerwaarde terug. Als het verschil minder dan € 545 is, krijgt u helaas niets terug.

Volgens uw berekening krijgt u geld terug

Als u volgens uw berekening geld terugkrijgt, doe dan een verzoek middeling. U hoeft uw berekening niet mee te sturen.


Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.