Sociale verzekeringen

Over uw inkomsten betaalt u sociale verzekeringspremies zoals premie volksverzekeringen en premies werknemers-verzekeringen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt deze premies automatisch in op uw loon of uitkering. Werkt u niet in loondienst of hebt u een eigen woning? Dan betaalt u de premies via de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Premies volks- en werknemersverzekeringen

U betaalt premie voor de volksverzekeringen als u in Nederland verzekerd bent voor de volksverzekeringen en inkomen geniet. U betaalt mee aan de premies voor de werknemersverzekeringen als u loon of een uitkering ontvangt en jonger bent dan de AOW-leeftijd.

Lees verder over...

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.