Premies volks- en werknemersverzekeringen

Nederland kent 2 soorten sociale verzekeringen:

U betaalt premie voor de volksverzekeringen als u in Nederland verzekerd bent voor de volksverzekeringen en inkomen geniet. U bent bijvoorbeeld verzekerd voor de volksverzekeringen als u in Nederland woont of in Nederland in (echte) dienstbetrekking werkt.

U betaalt mee aan de premies voor de werknemersverzekeringen als u loon of een uitkering ontvangt en jonger bent dan de AOW-leeftijd. U betaalt alleen eventueel mee aan de WGA-premie.

Teruggaaf te veel betaalde premies

Mogelijk betaalt u in een kalenderjaar te veel premies voor de volksverzekeringen. Dan krijgt u in een volgend kalenderjaar terug wat u te veel hebt betaald.

Gemoedsbezwaarden

Als u gemoedsbezwaard bent, hoeft u geen premies voor de volks- en werknemersverzekeringen te betalen. U betaalt dan een vervangende belasting. Het bedrag van deze vervangende belasting is gelijk aan het bedrag dat u anders zou betalen voor de premies volks- en werknemersverzekeringen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.