Percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Vanaf 2020 zijn de percentages van de Zvw als volgt:

  • Voor de werkgeversheffing Zvw geldt het hoge percentage van 6,70 (was 6,95% in 2019).
  • Voor de eigen bijdrage Zvw die uw werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op uw loon of uitkering, geldt het lage percentage van 5,45 (was 5,70% in 2019).
  • Voor de eigen bijdrage Zvw die u via een aanslag Zvw betaalt, geldt het lage percentage van 5,45 (was 5,70% in 2019).

Het maximumbijdrage-inkomen in 2020 is € 57.232 (was € 55.927 in 2019).

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.