U wordt eigenaar van een onroerende zaak

Bent u eigenaar geworden van een onroerende zaak? Dan betaalt u overdrachtsbelasting over de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. Dit is de hoogste verkoopprijs die u kunt krijgen als u de onroerende zaak te koop aanbiedt op de vrije markt. Daarbij is de peildatum het moment dat u de onroerende zaak in eigendom krijgt. Meestal is dat de dag dat u de notariële akte van levering tekent.

Wij gaan ervan uit dat die prijs minimaal gelijk is aan de koopsom plus de eventuele lasten (bijvoorbeeld de extra kosten bij een veiling). U betaalt de overdrachtsbelasting over de koopsom plus de lasten die u aan de verkoper betaalde toen u de onroerende zaak kocht.

Als u een onroerende zaak koopt binnen 6 maanden nadat de verkoper eigenaar werd

Mogelijk koopt u een onroerende zaak binnen 6 maanden nadat de verkoper eigenaar is geworden van die onroerende zaak. Wij verminderen dan de waarde van de onroerende zaak met het bedrag waarover de verkoper belasting verschuldigd was toen hij eigenaar werd. Dit gebeurt alleen als:

  • de verkoper overdrachtsbelasting was verschuldigd of
  • de verkoper omzetbelasting in rekening is gebracht, die hij niet heeft afgetrokken

De verkoper moet in dat geval een particulier zijn of een ondernemer die geen met btw belaste prestaties verricht.

Als u eigenaar wordt van een onroerende zaak binnen 6 maanden nadat de verkoper daarvan eigenaar werd, betaalt u minder belasting. De verkoper daarentegen krijgt geen geld van ons terug. Het kan zijn dat de verkoper met u afspreekt dat u de door hem betaalde overdrachtsbelasting aan hem vergoedt. Dan zien wij die vergoeding als deel van de koopsom. Dit betekent dat u ook over de vergoeding overdrachtsbelasting betaalt.

Koopt u een woning waarover de verkoper 2% overdrachtsbelasting betaalde? En moet u zelf 8% overdrachtsbelasting betalen? Dan wordt de door de verkoper betaalde overdrachtsbelasting op uw overdrachtsbelasting in mindering gebracht.

Voorbeeld

Jansen koopt een woning voor € 350.000 en betaalt hierover € 7.000 overdrachtsbelasting (2% van € 350.000). Door onvoorziene omstandigheden kan hij maar heel kort in zijn woning wonen. Jansen verkoopt zijn woning binnen 6 maanden aan Pietersen voor € 360.000.

Pietersen geeft geen verklaring af dat hij zélf voor langere tijd in de woning gaat wonen. Hij komt daardoor niet in aanmerking voor de startersvrijstelling of het overdrachtsbelastingtarief van 2%. Pietersen betaalt € 28.800 (8% van € 360.000) min € 7.000 (door Jansen betaald) = € 21.800 overdrachtsbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.