U koopt aandelen in een nv of bv waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan

Koopt u aandelen in een nv, bv of een andere rechtspersoon waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan? En wordt daardoor uw belang in deze rechtspersoon 1/3 of meer? Dan betaalt u overdrachtsbelasting over de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaken die de nv of bv bezit. U betaalt alleen belasting over de waarde van de onroerende zaken die uw aandelen vertegenwoordigen. De waarde is de hoogste verkoopprijs die u kunt krijgen als u de onroerende zaken te koop aanbiedt op de vrije markt.

U mag van de overdrachtsbelasting geen schulden aftrekken die de nv of bv moet betalen.

Koopt u participaties in een beleggingsfonds en wordt uw belang in het fonds 1/3 of meer? Dan betaalt u ook overdrachtsbelasting over de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaken van het fonds.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.