Wanneer betaalt u overdrachtsbelasting?

U betaalt overdrachtsbelasting als u eigenaar wordt van:

 • een onroerende zaak
  Bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of stuk grond.
 • rechten op onroerende zaken, zoals:
  • opstalrecht
   Opstalrecht is het recht om op, in of boven een eigendom van iemand anders iets te bouwen, zonder dat die ander de eigenaar wordt van wat u bouwt.
  • erfpachtrecht
   Erfpachtrecht is het recht om de grond waarop bijvoorbeeld uw huis staat voor bepaalde of onbepaalde tijd te gebruiken, zonder dat u eigenaar wordt van de grond.
 • aandelen in een nv of bv waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan
  Wij noemen dit onroerendezaakrechtspersonen.
 • een lidmaatschapsrecht van een (coöperatieve) flatvereniging
  Het lidmaatschapsrecht van een (coöperatieve) flatvereniging is het recht om gebruik te maken van (een deel van) een gebouw dat eigendom is van de vereniging, zonder dat u eigenaar wordt van dat (deel van het) gebouw.

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Koopt u een woning waarin u zélf voor langere tijd gaat wonen? En voldoet u ook aan de andere voorwaarden? Dan kunt u de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting krijgen.

Naast de startersvrijstelling bestaan ook nog andere vrijstellingen voor de overdrachtsbelasting. Bijvoorbeeld als u ook omzetbelasting betaalt of een landgoed koopt. U moet daarvoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

In welke situaties betaalt u geen overdrachtsbelasting?

In bepaalde situaties hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen. Bijvoorbeeld als u mede-eigenaar wordt van een onroerende zaak omdat u trouwt in volledige gemeenschap van goederen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.