Wanneer kunt u de startersvrijstelling krijgen (overdrachtsbelasting)?

Als u voldoet aan de volgende 3 voorwaarden, hebt u recht op de startersvrijstelling:

  • U koopt vanaf 1 januari 2021 een woning waarin u zélf voor langere tijd gaat wonen.
  • U bent op het moment van de koop 18 jaar of ouder, maar nog geen 35 jaar.
  • U kreeg niet eerder deze startersvrijstelling.

Had u al eerder een koopwoning? Dan kunt u toch in aanmerking komen voor de startersvrijstelling, zolang u maar aan de voorwaarden voldoet.

Let op!

Koopt u de woning samen met iemand anders, bijvoorbeeld uw partner? Dan moet u allebei aan de voorwaarden voldoen.

Voldoet 1 van u niet aan de voorwaarden? Dan geldt de vrijstelling alleen voor degene die wel aan de voorwaarden voldoet. De vrijstelling wordt berekend over zijn of haar deel van de woning.

U moet verklaren dat u zélf voor langere tijd in uw woning gaat wonen. Daarvoor vult u de Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling in. De ondertekende verklaring moet vóór de overdracht van de woning in het bezit zijn van de notaris. De notaris voegt uw verklaring bij de akte.

Let op!

Vanaf 1 april 2021 geldt nog 1 extra voorwaarde voor de startersvrijstelling: de woning (inclusief aanhorigheden, zoals de tuin, garage en schuur) mag in totaal niet duurder zijn dan € 400.000.

Voorbeeld
U koopt op 15 april 2021 samen met uw partner een woning, waarvan u beiden voor de helft eigenaar wordt. De koopprijs is € 410.000. Omdat dit bedrag hoger is dan € 400.000 hebt u beiden geen recht op de vrijstelling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.