Uw woning staat leeg omdat u tijdelijk bent uitgezonden of overgeplaatst

Staat uw woning leeg omdat u tijdelijk ergens anders woont? Bijvoorbeeld omdat u bent uitgezonden of overgeplaatst? Dan beschouwen wij uw woning toch als een eigen woning als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Dit noemen wij ook wel de uitzendregeling.

U moet daarvoor voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Op het moment dat u ergens anders gaat wonen, bent u of is uw fiscale partner minimaal 1 jaar eigenaar van de woning. En gedurende dat jaar is de woning uw hoofdverblijf.
 • In de periode dat u tijdelijk ergens anders woont,  laat u geen anderen in uw woning wonen. Kinderen tot 27 jaar zien wij onder bepaalde voorwaarden niet als anderen. Daarom mogen ze wel in de woning blijven wonen. Als die kinderen verhuizen, kan de uitzendregeling van toepassing blijven.
 • De woning was tijdelijk niet uw hoofdverblijf. Na uw uitzending of overplaatsing moet u wel weer in de woning gaan wonen.
 • U en uw fiscale partner hadden geen andere eigen woning als hoofdverblijf.
  Een huurwoning is geen eigen woning.

Onder welke voorwaarden beschouwen wij uw kinderen tot 27 jaar niet als anderen?

 • Vanaf het moment van uw tijdelijk verblijf elders wonen uitsluitend uw kinderen of de kinderen van uw partner in de woning.
 • De kinderen zijn jonger dan 27 jaar.
  Als een kind 27 jaar wordt en nog in de woning woont, beschouwen we dat kind als een ander. Vanaf de 27ste verjaardag van het kind beschouwen we uw woning dus niet meer als een eigen woning.  Vanaf dat moment is het voor u een box 3-bezitting.
 • De kinderen behoorden al tot uw huishouden op het moment dat u tijdelijk werd uitgezonden.
 • De kinderen betalen u geen huur of andere vergoeding in deze periode.

Aftrekbare kosten

Voldoet u aan de voorwaarden voor een eigen woning? Dan mag u de volgende kosten aftrekken:

Eigenwoningforfait

U moet ook een eigenwoningforfait optellen bij uw inkomsten. Bij tijdelijke uitzending of overplaatsing gelden hierbij vaste percentages en bedragen.

U voldoet niet meer aan de voorwaarden

Voldoet u niet meer aan de voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat u de woning bent gaan verhuren? Dan wordt de woning een box 3-bezitting. U krijgt dan ook te maken met de bijleenregeling.

U voldoet weer aan de voorwaarden

Voldoet u weer aan de voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat de woning na een periode van verhuur weer leeg is komen te staan? Dan blijft de woning een box 3-bezitting. Uw woning wordt pas weer een eigen woning vanaf het moment dat aan uw tijdelijk verblijf elders een eind is gekomen, en u weer in de woning bent gaan wonen.

U gebruikt de woning tijdens uw vakantie of verlof

Voldoet u aan de voorwaarden en gebruikt u de woning alleen tijdens uw vakantie of verlof? Dan blijft de woning ook voor u een eigen woning.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.