Eigen woning - welke kosten mag ik aftrekken?

 • Kosten voor afsluiten hypotheek

  De onderstaande kosten mag u in 1 keer aftrekken in de belastingaangifte over het jaar waarin u de kosten hebt betaald.

  Houd er rekening mee dat u alleen de rente en kosten mag aftrekken voor uw eigenwoningschuld. Dat is het deel van uw hypotheek of lening dat gaat over uw eigen woning. Bijvoorbeeld om de woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden.

  • advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur
  • bereidstellingsprovisie
   Dat geld betaalt u aan de bank of een verzekeraar om de aangeboden rente in de offerte te verlengen.
  • notariskosten voor de hypotheekakte
  • kadastrale rechten voor de hypotheekakte
  • taxatiekosten voor het krijgen van de lening
  • kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
  • boeterente
  • bouwrente die u betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte
  • kosten voor uw nieuwbouwdepot of verbouwingslening of verbouwingsdepot
 • Rente over hypotheek of lening

  U mag de rente over uw hypotheek of lening aftrekken als u voldoet aan een aantal voorwaarden. Meer weten? Lees dan: Mag ik mijn hypotheekrente altijd aftrekken?

 • Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming

  Is de grond waarop uw eigen woning staat niet van u zelf? Dan betaalt u daarvoor maandelijks of jaarlijks een bedrag aan de grondeigenaar. Deze periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming zijn aftrekbaar.

  De volgende kosten die te maken hebben met periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming, mag u niet aftrekken:

  • premies voor een opstalverzekering
  • afkoopsommen voor de periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming
   Als u de rechten van erfpacht, opstal of beklemming afkoopt, is de rente over de lening die u afsluit om de afkoopsom te financieren, meestal wel aftrekbaar.
  • premies voor een kapitaalverzekering eigen woning
  • overgemaakte bedragen naar een spaarrekening eigen woning
  • de notariskosten voor de heruitgifte van erfpacht
 • Kosten voor uw eigen woning die niet aftrekbaar zijn

  • bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning, bijvoorbeeld makelaarsprovisie
  • overdrachtsbelasting en omzetbelasting
  • notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte
  • kosten van onderhoud en verbouwing
  • aflossing van de eigenwoningschuld
  • rente en kosten van een lening die door de bijleenregeling geen eigenwoningschuld is
  • rente van leningen die u bent aangegaan om aftrekbare rente van leningen te betalen
   Bijvoorbeeld een lening om boeterente of bouwrente te betalen. Rente over een lening die u vóór 1 januari 2001 bent aangegaan om aftrekbare oversluitkosten of bouwrente te betalen, mag u wel aftrekken.
  • kosten van een bankgarantie voor het betalen van een waarborgsom

Lees verder Hoe u de kosten aftrekt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.