Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheid geldt in de eerste plaats voor bestuurders van ondernemingen die:

  • commerciële activiteiten ontplooien
  • een rechtspersoon zijn
  • volledig rechtsbevoegd zijn
  • onder de vennootschapsbelasting vallen

In de praktijk gaat het vooral om bestuurders van nv's en bv's.

De bestuurdersaansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders van verenigingen die volledig rechtsbevoegd zijn en onder de vennootschapsbelasting vallen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • verenigingen op coöperatieve grondslag
  • onderlinge verzekeringsmaatschappijen
  • verenigingen die op onderlinge grondslag als verzekering- of kredietinstelling optreden

Verder geldt de bestuurdersaansprakelijkheid voor bestuurders van stichtingen die onder de vennootschapsbelasting vallen. Als de bestuurder van een (dochter)onderneming een andere (moeder)onderneming is, kunnen de bestuurders van laatstgenoemde onderneming aansprakelijk worden gesteld.

Ook als u bestuurder bent van een buitenlandse rechtspersoon kunt u te maken krijgen met de bestuurdersaansprakelijkheid. Dit is het geval als uw onderneming volledig rechtsbevoegd is en in Nederland onder de vennootschapsbelasting valt.

Wanneer aansprakelijk

Alle bovenstaande bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld als hun onderneming de belastingen en premies niet kan betalen en het aannemelijk is dat dit het gevolg is van onbehoorlijk bestuur dat aan hen te wijten is.

Bestuurders zijn collectief verantwoordelijk voor het beleid van de onderneming. Elke bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld als door dat beleid belastingen en premies onbetaald blijven.

Bestuurders kunnen ook aansprakelijk worden gesteld als hun te verwijten is dat ze niet op tijd hebben gemeld dat de belastingen en premies niet kunnen worden betaald.

Betalingsonmacht melden

Wilt u betalingsproblemen melden?

  1. Download het formulier Melding van betalingsonmacht belastingen en premies.
  2. Vul de vragen in en stuur het formulier naar ons op.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.