Ketenaansprakelijkheid

De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen. Onder loonheffingen vallen loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt de aannemer van een werk aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer in verband met (een deel van) het werk moet afdragen. Op zijn beurt kan de onderaannemer (een deel van) het werk dat aan hem is uitbesteed, aan een ander uitbesteden. Zo kan een keten ontstaan van (onder)aannemers die allen betrokken zijn bij de uitvoering van een werk. De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels.

G-rekening

Om het risico van aansprakelijkheid te beperken, kan de onderaannemer een geblokkeerde rekening (g-rekening) openen. De aannemer stort op deze g-rekening bedragen die overeenkomen met de loonheffingen die de onderaannemer in verband met het werk moet afdragen.

Let op!

Voor het openen van een g-rekening hebt u toestemming nodig van de Belastingdienst en van uw bank.

Let op!

Bent u een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) en verricht u werkzaamheden in de vorm van onderaanneming? Dan verleent de Belastingdienst géén medewerking aan het openen van een g-rekening. U bent dan namelijk geen inhoudingsplichtige voor loonheffingen. Dat u mogelijk zelf personeel inleent, maakt dat niet anders.

Wil of eist uw opdrachtgever dat u een g-rekening hebt? Ook dan verleent de Belastingdienst geen medewerking aan het openen van een g-rekening.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.