Horizontaal toezicht

Belastingplichtigen moeten hun verplichtingen nakomen. Daar houden wij op verschillende manieren toezicht op. Een van die manieren is 'horizontaal toezicht'. Hierbij richten wij ons op grote organisaties en het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Samenwerking

In het kader van horizontaal toezicht bij het mkb werken wij samen met fiscaal dienstverleners, koepels van fiscaal dienstverleners en brancheorganisaties. Alle partijen hebben baat bij die samenwerking.

Is uw bedrijf klant van een fiscaal dienstverlener die meedoet met horizontaal toezicht? 
Dan hebt u bijvoorbeeld sneller zekerheid over onze belastingaanslag.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Horizontaal toezicht bij het onderdeel intermediairs.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.