Steunstichtingen SBBI

Een steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een jubileum van een SBBI op het gebied van sport en muziek. Om uw stichting aan te merken als steunstichting SBBI moet uw stichting voldoen aan de voorwaarden én bij ons zijn aangemeld. Een stichting kan maximaal in 1 kalenderjaar aangemerkt worden als een steunstichting SBBI. Wilt u een steunstichting SBBI oprichten? In het Stappenplan oprichting steunstichting SBBI leest u waar u aan moet denken. 

Belastingvoordeel voor donateurs van steunstichtingen SBBI

Voor donateurs van steunstichtingen SBBI geldt een giftenaftrek. Eenmalige giften aan een steunstichting SBBI zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Hierdoor worden giften aan steunstichtingen SBBI gestimuleerd.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.