Steunstichtingen SBBI

Een steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een jubileum van een SBBI op het gebied van sport en muziek.

Om uw stichting aan te merken als steunstichting SBBI moet ze voldoen aan de voorwaarden én bij ons zijn aangemeld.

Een stichting kan maximaal in 1 kalenderjaar aangemerkt worden als een steunstichting SBBI.

Wilt u een steunstichting SBBI oprichten? In het Stappenplan oprichting steunstichting SBBI leest u waaraan u moet denken.

Belastingvoordeel voor donateurs van steunstichtingen SBBI

Voor donateurs van steunstichtingen SBBI geldt een giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan steunstichtingen SBBI gestimuleerd. Lees meer daarover bij Ik geef aan een goed doel - mag ik mijn gift aftrekken?

Alleen eenmalige giften aan een steunstichting SBBI zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Donateurs mogen hun gift alleen aftrekken over het jaar dat de stichting is aangewezen als steunstichting SBBI.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.