Vouchers, zegels en waardebonnen

Verkoopt u vouchers, zegels of cadeau- of waardebonnen of kunnen deze bij u worden ingewisseld? Dan gelden daarvoor bijzondere btw-regelingen. Of u btw moet betalen en wanneer, hangt af van het soort voucher, zegel of waardebon en of u de uitgever, acceptant of handelaar bent. Op deze pagina leest u meer over de btw-regelingen rondom vouchers, zegels of cadeau- of waardebonnen.

Vouchers

Let op!

De huidige regels gelden voor vouchers die zijn uitgegeven vanaf 1 januari 2019. Voor vouchers die vóór 1 januari 2019 zijn uitgegeven, gelden de oude regels. Voor deze vouchers is er een overgangsregeling, zie hiervoor paragraaf 3.6 van het Besluit heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels.

Een voucher is een bon, ticket of giftcard die recht geeft op goederen of een dienst, zónder verplichte bijbetaling (voor verplichte bijbetaling zie Waardebonnen).

Vouchers kunnen in fysieke of digitale vorm (bijvoorbeeld als een digitale code of QR-code) worden uitgegeven. Bijvoorbeeld:

  • een boekenbon
  • een parfumbon
  • een cadeaubon van een webwinkel

Voor de heffing van btw maken we onderscheid tussen:

Vouchers voor enkelvoudig gebruik

Bij enkelvoudige vouchers is op het moment van de uitgifte van de bon al bekend wat de btw-gevolgen zijn. Bijvoorbeeld: u geeft een bioscoopbon uit die alleen kan worden gebruikt in een Nederlandse bioscoop. Voor deze dienst is 9% btw verschuldigd.

De btw moet afgedragen worden bij de uitgifte van de voucher. Bij het inwisselen van de voucher is dus geen btw meer verschuldigd. De btw wordt berekend uit het bedrag dat voor de voucher is betaald.

Hoe u de btw in de praktijk af moet handelen, hangt af van welke van de volgende 4 situaties op u van toepassing is:

Situatie 1. U verkoopt vouchers die alleen bij u kunnen worden besteed

Voorbeeld

U hebt een sauna en u verkoopt wellness-giftcards die toegang tot uw sauna geven.

Afhandeling btw
U bent btw verschuldigd op het moment dat u de wellness-giftcards verkoopt. U berekent dit uit het bedrag dat voor de giftcards is betaald. Bij het verlenen van toegang tot de sauna tegen inwisseling van de giftcards bent u geen btw meer verschuldigd.

Situatie 2. U verkoopt vouchers die klanten ergens anders kunnen inwisselen

Voorbeeld

U hebt een supermarkt en verkoopt vouchers waarmee klanten een pretpark kunnen bezoeken.

Afhandeling btw bij verkoop
U bent btw verschuldigd op het moment dat u de vouchers verkoopt. U berekent dit uit het bedrag dat voor de vouchers is betaald.

Afhandeling btw bij inleveren voucher
Wanneer de voucher wordt ingeleverd, krijgt degene die deze inlevert toegang tot het pretpark. Het verlenen van toegang wordt gezien als een prestatie die het pretpark aan u als verkoper van vouchers levert, en daarom brengt het pretpark btw bij u in rekening. De btw wordt berekend over het bedrag dat u met het pretpark hebt afgesproken. U kunt deze btw aftrekken als u voldoet aan de voorwaarden.

Afhandeling btw bij vergoeding promotie of administratie
Ontvangt u van de acceptant een vergoeding voor promotiediensten of administratieve handelingen? Dan moet u over deze vergoeding ook btw betalen.

Situatie 3. U accepteert vouchers die door een ander zijn uitgegeven

Voorbeeld

U hebt een pretpark en accepteert vouchers voor toegang tot het park. Deze vouchers zijn door een supermarkt uitgegeven. U hebt met de supermarkt afgesproken dat u een vergoeding ontvangt per voucher die wordt ingewisseld.

Afhandeling btw
Wanneer u iemand toegang tot het pretpark verleent in ruil voor de door de supermarkt uitgegeven voucher, dan wordt voor de btw aangenomen dat u een prestatie levert aan de supermarkt. Over de vergoeding die u hiervoor met de supermarkt hebt afgesproken, bent u btw verschuldigd op het moment dat de vouchers bij u worden ingewisseld.

Betaalt u een vergoeding voor promotiediensten of administratieve handelingen? De btw die u hierover hebt betaald, mag u terugvragen als u voldoet aan de voorwaarden.

Situatie 4. U handelt in vouchers

Afhandeling btw bij doorverkoop
U bent btw verschuldigd over de vouchers die u doorverkoopt. U berekent de btw over het bedrag dat u voor de vouchers in rekening brengt, minus de inbegrepen btw.

Afhandeling btw bij inkoop
De btw over de vouchers die u bij een ondernemer inkoopt, kunt u aftrekken voor zover u voldoet aan de voorwaarden.

Als de vouchers niet worden ingewisseld
Dan kunt u verzoeken om teruggave van de btw die u betaald hebt bij uitgifte van de vouchers. U moet dan wel de voucher terugnemen en de vergoeding terugbetalen aan de consument.

Vouchers voor meervoudig gebruik

Bij vouchers voor meervoudig gebruik is tijdens uitgifte van de bon nog niet bekend hoeveel btw er betaald moet worden. Bijvoorbeeld: uw warenhuis geeft een voucher uit die in uw warenhuis kan worden ingewisseld. Deze voucher kan bijvoorbeeld worden besteed aan een boek (waarvoor 9% btw verschuldigd is), maar ook aan kleding (21% btw).

Bij de verkoop en doorverkoop van de voucher is nog geen btw verschuldigd. De btw moet betaald worden op het moment dat de voucher wordt ingewisseld voor een goed of dienst. De btw wordt berekend uit het bedrag dat de consument voor de voucher heeft betaald minus de inbegrepen btw. Als de consument bijbetaalt voor een duurder product of dienst, dan wordt dat bedrag erbij opgeteld.

Wanneer niet bekend is hoeveel de consument voor de voucher heeft betaald, dan wordt de btw berekend over de waarde die op de voucher staat.

Hoe u de btw in de praktijk af moet handelen, hangt af van welke van de volgende 4 situaties op u van toepassing is:

Situatie 1. U verkoopt vouchers die alleen bij u kunnen worden besteed

Voorbeeld

U hebt een restaurant en verkoopt vouchers die in uw restaurant kunnen worden ingewisseld voor eten en drinken (wel of niet alcoholisch).

Afhandeling btw
U bent btw verschuldigd op het moment dat de voucher wordt ingewisseld in uw restaurant. U bent 21% btw voor alcoholische drank verschuldigd en 9% btw voor het overige. U berekent de verschuldigde btw uit het bedrag dat voor de dinerbon is betaald.

Situatie 2. U verkoopt vouchers die klanten ergens anders kunnen inwisselen

Voorbeeld

U verkoopt tuinbonnen die in diverse tuincentra ingewisseld kunnen worden voor zowel producten waar 21% btw voor verschuldigd is (zoals bloempotten), als voor producten waar 9% btw voor verschuldigd is (zoals bloemstukken).

Afhandeling btw
Bij de uitgifte van deze voucher is geen btw verschuldigd. Ontvangt u van de acceptant een vergoeding voor promotiediensten of administratieve handelingen? Dan moet u over deze vergoeding wel btw betalen.

Situatie 3. U accepteert vouchers die door een ander zijn uitgegeven

Voorbeeld

U hebt een tuincentrum en accepteert tuinbonnen die door een ander zijn uitgegeven voor zowel producten waar 21% btw voor verschuldigd is (zoals bloempotten), als voor producten waar 9% btw voor verschuldigd is (zoals bloemstukken).

Afhandeling btw
U bent btw verschuldigd op het moment dat een tuinbon bij uw tuincentrum wordt ingewisseld voor een product of dienst. U berekent de verschuldigde btw aan de hand van het bedrag dat voor de tuinbon is betaald bij de uitgifte. Als u dit bedrag niet weet, dan berekent u de btw uit het bedrag dat op de tuinbon staat.

Situatie 4. U handelt in vouchers

Voorbeeld

U handelt in cadeaubonnen die bij diverse winkelketens ingewisseld kunnen worden voor zowel producten en diensten waar 9% btw op zit als voor producten en diensten waar 21% btw op zit.

Afhandeling btw
U bent geen btw verschuldigd voor de (door)verkoop van deze cadeaubonnen. De winkelier is wel btw verschuldigd, maar pas op het moment dat de bon wordt ingewisseld voor een product of dienst.

Gratis vouchers

Verstrekt u een gratis voucher die recht geeft op een product of dienst? Dan moet u het onderstaande doen.

Afhandeling btw bij producten
U bent btw verschuldigd over de prijs die de consument betaalt. Als de consument niks voor het product hoeft te betalen, dan bent u btw verschuldigd over de aankoopprijs van de goederen of soortgelijke goederen. Als u de aankoopprijs niet weet, dan wordt de vergoeding vastgesteld op de kostprijs van het product op het tijdstip van de levering. U bent geen btw verschuldigd als u een product verstrekt dat een maximale waarde van € 15 heeft, zoals een monster of relatiegeschenk.

Afhandeling btw bij diensten
Bij gratis vouchers voor diensten (bijvoorbeeld een autowasbeurt) bent u geen btw verschuldigd. Het kan wel gevolgen hebben voor uw recht op aftrek van voorbelasting.

Zegels

Een zegel die bij de levering van een product of dienst wordt verstrekt, geeft (eventueel samen met andere zegels) recht op uitbetaling van geld. Voor de afhandeling van de btw maakt het niet uit of voor de zegels moet worden betaald of dat ze gratis worden verstrekt.

Let op!

Volle spaarkaarten met zegels die kunnen worden ingewisseld voor een product of dienst, zijn vouchers. De toelichting hierna geldt dus niet voor deze situaties.

Voorbeeld

U bent winkelier en u biedt uw klanten de mogelijkheid om zegels te sparen. Bij elke besteding van € 1,00 kan een zegel van € 0,10 worden gekocht. Deze koopzegels moeten in een spaarboekje worden geplakt. Een vol spaarboekje van 250 zegels geeft recht op € 26,00. Tegen inwisseling van een vol spaarboekje ontvangt de klant € 26,00 in contanten.

Afhandeling btw bij betaling
Wordt de waarde van de zegels ingezet als betaalmiddel voor een product of dienst? Dan bent u over dit product of deze dienst btw verschuldigd.

Afhandeling btw bij inwisseling
Het bedrag dat aan de klant wordt uitbetaald bij inwisseling van de zegels, verminderd met het bedrag dat is betaald voor deze zegels, vormt het zegelvoordeel. U kunt de btw over dit zegelvoordeel terugvragen als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

Waardebonnen

Een waardebon wordt bij de levering van een product of dienst verstrekt en geeft geen recht op geld maar op een korting. Bij inwisseling moet dus altijd worden bijbetaald. Het is mogelijk dat een waardebon bij een andere onderneming kan worden ingewisseld dan bij de uitgever daarvan.

Voorbeeld

U hebt een verfwinkel en u geeft klanten die minimaal een liter verf kopen een bon voor 10% korting bij een volgende aankoop.

Afhandeling btw
U bent btw verschuldigd op het moment dat de waardebon wordt gebruikt. De btw die u verschuldigd bent, bepaalt u als volgt:

  • Hebt u de waardebon gratis verstrekt? Dan bent u btw verschuldigd over het bedrag dat bijbetaald moet worden.
  • Hebt u de waardebon tegen betaling verstrekt? Dan bent u btw verschuldigd over het bedrag dat bijbetaald moet worden plus het bedrag dat voor de waardebon is betaald.

Meer informatie

Meer informatie over de btw-behandeling van vouchers, zegels en waardebonnen leest u in het Besluit heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.