Bijzondere regelingen met afwijkende regels voor de berekening van btw

In sommige gevallen gelden bijzondere btw-regels. Bijvoorbeeld omdat de btw wordt berekend over de winstmarge, of omdat er sprake is van belastingvermindering of verlegging. Hieronder vindt u een overzicht van bijzondere regelingen binnen de btw.

Landbouwregeling

De landbouwregeling is vanaf 1 januari afgeschaft. Lees wat de gevolgen zijn voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers. En kijk of u gebruik kunt maken van de overgangsregeling.

Lees verder over...

Margeregeling: btw niet berekenen over omzet, maar over winstmarge

Handelt u in gebruikte goederen die u zonder btw hebt ingekocht, of kunst, antiek of verzamelvoorwerpen? Dan is mogelijk de margeregeling van toepassing.

Lees verder over...

Reisbureauregeling

Bent u ondernemer in de reisbranche? Dan vallen uw diensten mogelijk onder de reisbureauregeling.

Lees verder over...

Zie ook

Beleggingsgoud
Beleggingsgoud is vrijgesteld van btw. Als u handelt in beleggingsgoud, mag u meestal geen btw als voorbelasting aftrekken. U kunt er ook voor kiezen om wel btw te betalen. Lees verder over Beleggingsgoud.

Fiscaal vertegenwoordiger
Een buitenlandse ondernemer kan zelf aan zijn administratieve verplichtingen voor de Nederlandse btw voldoen. Maar hij mag dit ook overlaten aan een fiscaal vertegenwoordiger. In een aantal situaties is het zelfs verplicht. Lees verder over Fiscaal vertegenwoordiger.

Kasstelsel
Levert u voornamelijk goederen of diensten aan particulieren? Dan berekent u de btw in uw aangifte op basis van uw kas- en bankadministratie. Lees verder over het Kasstelsel.

Kleineondernemersregeling
Moet u in een jaar minder dan € 1.883 btw betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor belastingvermindering. U hoeft dan minder of misschien helemaal geen btw te betalen. Lees verder over de Kleineondernemersregeling.

Ontheffing administratieve verplichtingen
Hoeft u na toepassing van de kleineondernemersregeling geen btw te betalen? En verwacht u dit ook in de komende jaren? Dan kunt u ontheffing van de administratieve btw-verplichtingen aanvragen. Lees verder over Ontheffing administratieve verplichtingen.

Privégebruik auto
Rijdt u in een auto van de zaak en gebruikt u deze ook privé? Of maakt uw personeel privé gebruik van een auto van de zaak? Dan moet u voor dat privégebruik btw betalen. Lees verder over Btw en de auto.

Verleggingsregeling
In een aantal gevallen betaalt niet u als leverancier de btw, maar de ondernemer aan wie u diensten of goederen levert. U 'verlegt' de btw dan naar deze ondernemer. Lees verder over de Verleggingsregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.