Btw-tarief bemiddeling bij vervoer, opslag en invoer

Als u handelt als tussenpersoon of als u bemiddelt bij het verlenen van een aantal specifieke diensten, past u het 0%-tarief toe.

Op eigen naam of voor een ander

Bij een aantal diensten maakt het niet uit of u bij het bemiddelen op eigen naam optreedt of handelt op naam en voor rekening van een ander. Het gaat om:

 • bemiddeling bij vervoer en opslag van:
  • goederen die nog niet zijn ingevoerd
  • goederen die worden uitgevoerd naar niet-EU-landen of opgeslagen in een douane-entrepot
  • zeeschepen en luchtvaartuigen
  • goederen voor bevoorrading van uitgaande zeeschepen en luchtvaartuigen
  • accijnsgoederen en btw-entrepot-goederen
 • bemiddeling bij diensten bij de invoer van goederen in Nederland (zoals het verpakken, het vervoer en de verzekering tot op de plaats van bestemming binnen de EU)
 • bemiddeling bij het vervoer van personen per zeeschip of luchtvaartuig naar een plaats buiten Nederland

Alleen op naam en voor rekening van een ander

De volgende diensten kunt u alleen tegen het 0%-tarief leveren als u ze op naam en voor rekening van een ander doet:

 • bemiddeling bij diensten die niet in de EU worden geleverd
 • bemiddeling bij het leveren van de volgende goederen:
  • goederen die nog niet zijn ingevoerd
  • goederen die worden uitgevoerd naar buiten de EU of opgeslagen in een douane-entrepot
  • zeeschepen en luchtvaartuigen
  • goederen voor bevoorrading van uitgaande zeeschepen en luchtvaartuigen
  • accijnsgoederen en btw-entrepot-goederen

Waar wordt de dienst geleverd?

Het 0%-tarief mag u gebruiken als de dienst in Nederland wordt geleverd. Om te bepalen waar in uw geval de dienst wordt geleverd, gebruikt u het hulpmiddel Ik lever diensten in en uit het buitenland - hoe zit het met de btw?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.