Btw-tarief internationaal personenvervoer

U kunt het 0%-tarief toepassen bij vervoer van personen met schepen en luchtvaartuigen als de plaats van bestemming of de plaats van vertrek buiten Nederland ligt. Het 0%-tarief geldt ook voor de diensten voor door de passagiers meegenomen bagage, personenauto's en motoren. U kunt het 0%-tarief ook toepassen als u bemiddelt bij genoemde diensten. Het maakt niet uit of u bij het bemiddelen optreedt op eigen naam of handelt op naam en voor rekening van een ander.

Plaats van dienst

Het 0%-tarief mag u gebruiken als de dienst in Nederland wordt geleverd. Om te bepalen waar in uw geval deze dienst wordt geleverd, gebruikt u het hulpmiddel Ik lever diensten in en uit het buitenland - hoe zit het met de btw?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.