Btw-tarief diensten bij vliegtuigen en de lading van vliegtuigen

Diensten voor vliegtuigen die worden gebruikt door luchtvaartmaatschappijen die zich hoofdzakelijk bezighouden met betaald internationaal vervoer, zijn belast met 0% btw. Het 0%-tarief mag u toepassen op diensten die worden geleverd op de luchthaven.

Het gaat om vliegtuigen ongeacht hun herkomst of bestemming (binnen of buiten de EU) en diensten die geleverd worden voor het vliegtuig en de lading. Dat geldt ook voor de diensten die worden geleverd aan boord van het vliegtuig.

Vliegtuigen

Het 0%-tarief geldt voor:

 • verhuur en charteren van vliegtuigen
 • bemiddeling bij de verhuur en het charteren van vliegtuigen
 • bevrachting van vliegtuigen
 • prestaties waarvoor landingsrechten in rekening worden gebracht
 • reparatie en onderhoud van vliegtuigen

Lading

Het 0%-tarief geldt ook voor diensten die rechtstreeks te maken hebben met de lading van vliegtuigen, ook wanneer die lading al in de EU is ingevoerd. Het gaat om de volgende diensten, die worden verricht op het luchtvaartterrein:

 • het laden en lossen
 • het stuwen en vastzetten van de lading
 • het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld kranen en vorkheftrucks met personeel voor het laden en lossen
 • de levering of het beschikbaar stellen van water, stoom, elektriciteit, communicatiemiddelen, stikstof en dergelijke voor het laden en lossen
 • de opslag voor een periode van maximaal 30 dagen
 • werkzaamheden zoals tellen, wegen, meten, bemonsteren, sorteren, inspecteren, merken, verzegelen van de lading
 • het afhandelen van douaneformaliteiten die betrekking hebben op de ingevoerde of uitgevoerde goederen

Deskundigenonderzoek aan vliegtuigen en hun lading

Het 0%-tarief geldt ook voor deskundigenonderzoek aan vliegtuigen en de lading. Dit tarief geldt alleen voor het vaststellen of sprake is van schade aan het vliegtuig en de lading. Verstrekt u als schade-expert informatie over de aard, toedracht en omvang van de schade en de schuldvraag (zogenoemde adviesdiensten)? Dan zijn deze adviesdiensten belast met 21% btw.

Waar wordt de dienst geleverd?

Het 0%-tarief mag u gebruiken als de dienst in Nederland wordt geleverd. Om te bepalen waar in uw geval de dienst wordt geleverd, gebruikt u het hulpmiddel Ik lever diensten in en uit het buitenland - hoe zit het met de btw?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.