Ik lever goederen die al in de EU zijn - de Unieregeling

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Ondernemer in Nederland? Zie Afstandsverkopen, zoals e-commerce, en diensten voor particulieren in andere EU-landen. Is uw onderneming gevestigd in een ander EU-land dan Nederland? Informeer dan bij de belastingdienst van het vestigingsland.

De Unieregeling gebruikt u als u intracommunautaire afstandsverkopen verricht. Dit zijn leveringen van goederen die rechtstreeks van een EU-land naar uw klant in een ander EU-land worden verzonden. Bij deze leveringen gaat het om goederen die al in de EU zijn.

U mag de 'Unieregeling' gebruiken als het om zogenoemde afstandsverkopen binnen de EU gaat. Dat betekent dat u aan deze voorwaarden moet voldoen:

  • U levert goederen die al in de EU zijn aan een klant in een ander EU-land. De goederen worden dus vervoerd van het ene naar het andere EU-land.
  • U levert rechtstreeks aan klanten die geen btw-aangifte hoeven te doen. Dit zijn alle particulieren, maar bijvoorbeeld ook ondernemers die geen btw-aangifte hoeven doen.
  • De goederen worden door u verzonden of vervoerd of zijn voor uw rekening verzonden of vervoerd. De goederen worden ook geacht door u te zijn verzonden als u een indirecte rol speelt in de verzending of het vervoer van de goederen.

Met de Unieregeling doet u ieder kwartaal btw-melding voor alle intracommunautaire afstandsverkopen voor elk EU-land van verbruik. Al deze leveringen kunnen worden aangegeven in de btw-melding in Nederland. U betaalt in Nederland 1 keer het totaalbedrag aan btw dat u verschuldigd bent in de EU-landen over deze leveringen. Het terugvragen van btw regelt u niet met de Unieregeling. Kijk hiervoor bij Btw terugvragen uit andere EU-landen.

U kunt de regeling niet gebruiken:

  • Als u margegoederen en (bijna) nieuwe vervoermiddelen zoals auto’s en motoren levert.
  • Bij montageleveringen, zoals zonneschermen.

U bent niet verplicht om de Unieregeling te gebruiken. Gebruikt u de Unieregeling niet, of kunt u die niet gebruiken omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Dan geeft u de btw aan in ieder land waarin u uw producten levert. Neem daarvoor contact op met de belastingdiensten van die landen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.