E-commerce en diensten: btw-melding doen en betalen voor ondernemers van buiten de EU

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Ondernemer in Nederland? Zie Afstandsverkopen, zoals e-commerce, en diensten voor particulieren in andere EU-landen. Is uw onderneming gevestigd in een ander EU-land dan Nederland? Informeer dan bij de belastingdienst van het vestigingsland.

Verkoopt u goederen in de Europese Unie (EU) aan klanten die geen btw-aangifte hoeven te doen, zoals particulieren? Of levert u diensten aan particulieren waarvoor u btw moet betalen in een EU-land? Dan kunt u de btw op een vereenvoudigde manier aangeven met het éénloketsysteem en gebruikmaken van 1 van de One Stop Shop regelingen (OSS-regelingen). Van welke regeling u in uw situatie gebruik kunt maken, leest u hieronder.

Eénloketsysteem

Het éénloketsysteem kunt u gebruiken voor 3 regelingen: de Invoerregeling, de Unieregeling en de niet-Unieregeling. U moet zich hiervoor registreren. Wilt u verschillende regelingen gebruiken, bijvoorbeeld omdat u goederen én diensten levert? Dan moet u zich voor iedere regeling apart registreren.

Ik lever goederen van buiten de EU – de Invoerregeling

De Invoerregeling gebruikt u als u afstandsverkopen van buiten de EU verricht. Dit zijn leveringen van goederen die rechtstreeks van buiten de EU worden verzonden naar uw klant die geen btw-aangifte hoeft te doen binnen de EU. Bij deze leveringen gaat het om goederen die nog niet in de EU zijn, maar eerst ingevoerd moeten worden. U leest er meer over bij Ik lever goederen van buiten de EU.

De Invoerregeling kunt u ook gebruiken als de platformfictie op u van toepassing is en u een afstandsverkoop van buiten de EU verricht. U leest meer over de platformfictie bij Ik heb een digitaal platform of handel via een platform.

Ik lever goederen die al in de EU zijn – de Unieregeling

De Unieregeling gebruikt u als u intracommunautaire afstandsverkopen verricht. Dit zijn leveringen van goederen die rechtstreeks van een EU-land naar uw klant in een ander EU-land, die geen btw-aangifte hoeft te doen, worden verzonden. Bij deze leveringen gaat het om goederen die al in de EU zijn. U leest er meer over bij Ik lever goederen die al in de EU zijn.

De Unieregeling gebruikt u ook als de platformfictie op u van toepassing is en u een binnenlandse levering van goederen faciliteert. U leest meer over de platformfictie bij Ik heb een digitaal platform of handel via een platform.

Ik lever diensten – de niet-Unieregeling

De niet-Unieregeling gebruikt u voor diensten aan particulieren waarvoor u btw moet betalen in een EU-land. U leest er meer over bij Ik lever diensten.

Ik heb een digitaal platform of ik handel via een platform

Als u goederen verkoopt via een platform aan particulieren in EU-landen, dan gelden bijzondere btw-regels. U leest er meer over bij Ik handel via een digitaal platform.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.