Ik lever goederen van buiten de EU - de Invoerregeling

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Ondernemer in Nederland? Zie Afstandsverkopen, zoals e-commerce, en diensten voor particulieren in andere EU-landen. Is uw onderneming gevestigd in een ander EU-land dan Nederland? Informeer dan bij de belastingdienst van het vestigingsland.

De Invoerregeling gebruikt u als u afstandsverkopen van buiten de EU verricht. Dit zijn leveringen van goederen die rechtstreeks van buiten de EU worden verzonden naar uw klant binnen de EU. Bij deze leveringen gaat het om goederen die nog niet in de EU zijn, maar eerst ingevoerd moeten worden. Bijvoorbeeld een product dat u met uw webwinkel levert vanuit China aan een particulier in Duitsland.

Onder de Invoerregeling kunt u de verschuldigde btw over de afstandsverkopen van buiten de EU voldoen.

Als u de Invoerregeling gebruikt, betaalt u geen invoer-btw bij de Douane op vertoon van uw invoerregelingnummer. De verschuldigde btw over de afstandsverkoop van buiten de EU voldoet u onder de Invoerregeling door btw-melding te doen.

Voor de Invoerregeling moet u aan deze voorwaarden voldoen:

  • U bent niet in een EU-land gevestigd en wordt vertegenwoordigd door een tussenpersoon.
  • U levert afstandsverkopen van buiten de EU. Dit zijn leveringen van goederen die rechtstreeks van buiten de EU worden verzonden naar uw klant binnen de EU. Bij deze levering gaat het om goederen die nog niet in de EU zijn, maar eerst ingevoerd moeten worden.
  • U levert rechtstreeks aan klanten die geen btw-aangifte hoeven te doen. Dit zijn alle particulieren, maar bijvoorbeeld ook ondernemers die geen btw-aangifte hoeven te doen.
  • De Invoerregeling is er voor zendingen van maximaal € 150. Staan er kosten voor verzekering en verzending op de factuur? Dan tellen die niet mee. Een zending kan bestaan uit 1 pakket met verschillende goederen. Voor een zending gebruikt u 1 transportdocument, een airwaybill bijvoorbeeld.
  • De goederen worden door u verzonden of vervoerd of zijn voor uw rekening verzonden of vervoerd. De goederen worden ook geacht door u te zijn verzonden als u een indirecte rol speelt in de verzending of het vervoer van de goederen.

Ik mag de Invoerregeling niet gebruiken

U kunt de regeling niet gebruiken voor:

  • Accijnsgoederen zoals bier, wijn en tabaksproducten. Ook kunt u de regeling niet gebruiken als u goederen samen met accijnsgoederen vervoert.
  • Margegoederen en (bijna) nieuwe vervoermiddelen, zoals auto’s en motoren.
  • Montageleveringen, zoals zonneschermen.
  • Zendingen met een waarde hoger dan € 150.

Als u de invoerregeling niet kunt gebruiken, dan betaalt u invoer-btw in het land waar u uw zending invoert. Die btw kunt u terugvragen. De btw over de levering betaalt u in het land waar uw zending heen gaat.

Voorbeeld

U levert met uw Chinese webwinkel een zending van € 200 rechtstreeks aan een particulier in Duitsland, u voert uw product in Nederland in. Dan betaalt u btw voor invoer in Nederland. Die btw kunt u terugvragen. Daarna geeft u de btw aan in Duitsland - het land waar u uw product levert.

Ik wil de Invoerregeling niet gebruiken

Voldoet u wel aan de voorwaarden, maar wilt u de Invoerregeling niet gebruiken? Dan betaalt u de invoer-btw én de btw over de levering in het land waar uw zending heen gaat. De invoer-btw kunt u terugvragen.

Voorbeeld

U levert met uw Chinese webwinkel een zending van € 50 rechtstreeks aan een particulier in Duitsland, via Nederland - u voert uw product in Duitsland in. Uw product komt in Nederland binnen, maar u betaalt btw bij invoer in Duitsland. Daarna geeft u ook btw aan bij levering - in Duitsland: het land waar u levert. Die btw geeft u aan in uw Duitse btw-aangifte. In die aangifte kunt u de btw die u bij invoer hebt betaald, terugvragen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.