Verkoop onroerende zaak door buitenlandse ondernemer

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

De verkoop van een onroerende zaak is in beginsel vrijgesteld van btw. In een aantal gevallen is de verkoop van een onroerende zaak verplicht belast met btw.

Handelt u als ondernemer? Dan is de levering van de onroerende zaak verplicht belast met btw in de volgende gevallen:

 • U levert een (gedeelte van een) gebouw en het erbij behorend terrein binnen 2 jaar nadat het gebouw voor het eerst in gebruik is genomen. De 1e ingebruikname is het moment waarop het gebouw voor de 1e keer wordt gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is.
  • Is de koper een particulier of een buitenlandse ondernemer? Dan berekent u btw aan de koper en draagt u de btw af.
  • Is de koper een in Nederland gevestigde ondernemer? Dan wordt de btw verlegd naar de koper. De koper betaalt  de btw.
 • U levert een bouwterrein. Een bouwterrein is onbebouwde grond die bestemd is om te worden bebouwd met 1 of meer gebouwen.
  • Is de koper een particulier of een buitenlandse ondernemer? Dan berekent u btw aan de koper en draagt u de btw af.
  • Is de koper een in Nederland gevestigde ondernemer? Dan wordt de btw verlegd naar de koper. De koper betaalt de btw.
 • U levert een onroerende zaak die al langer dan 2 jaar in gebruik is aan een ondernemer en u kiest samen met de koper voor een met btw belaste levering. Kiezen voor een met btw belaste levering is alleen mogelijk als de koper minimaal 90% van de btw over de verkoop kan aftrekken. Als u gezamenlijk kiest voor een met btw belaste levering, dan wordt de btw in alle gevallen verlegd naar de koper, ongeacht het land waar de koper is gevestigd. De koper betaalt dan de btw.

Is de koper een werkgeversorganisatie, makelaar in onroerende zaken, reisbureau, arbodienst, postvervoersbedrijf of openbare radio- en televisieorganisatie? Dan is belaste verkoop mogelijk als de koper het pand voor minstens 70% gebruikt voor belaste omzet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.