Register overeenkomsten DBA

Als wij hebben geoordeeld dat werken volgens een bepaalde overeenkomst niet leidt tot loondienst, nemen wij die overeenkomst op in het 'Register overeenkomsten DBA'. U kunt het 'Register overeenkomsten DBA' downloaden en er dan in zoeken. Daar ziet u alle kenmerknummers van de overeenkomsten waarover wij hebben geoordeeld dat deze niet tot loondienst leiden.

Wekelijkse aanvulling

Wij vullen het register wekelijks aan.

Mist u een kenmerknummer?

Staat het kenmerknummer dat u zoekt niet in het register? En weet u dat wij hebben geoordeeld dat werken volgens de overeenkomst met dat kenmerknummer niet leidt tot loondienst? Stuur dan een e-mail naar modelovereenkomst@belastingdienst.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.