Fiscaal vertegenwoordiger voor de assurantiebelasting

Een fiscaal vertegenwoordiger voor de assurantiebelasting is een persoon of een instelling die voor een buitenlandse verzekeraar de aangifte en betaling van de assurantiebelasting verzorgt. U kunt alleen fiscaal vertegenwoordiger zijn als u in Nederland woont of gevestigd bent.

Let op!

Een fiscaal vertegenwoordiger voor de assurantiebelasting heeft een andere functie dan de fiscaal vertegenwoordiger voor de omzetbelasting. Voor de assurantiebelasting is de fiscaal vertegenwoordiger zelfstandig belastingplichtig. Voor de omzetbelasting blijft de buitenlandse ondernemer zelf belastingplichtig en treedt de fiscaal vertegenwoordiger alleen op namens de buitenlandse ondernemer.

Wilt u fiscaal vertegenwoordiger voor de assurantiebelasting worden? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.