Vrijstelling van assurantiebelasting

De volgende verzekeringen zijn vrijgesteld van assurantiebelasting:

  • levensverzekeringen
  • ongevallen-, invaliditeits-, en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • ziekte- en ziektekostenverzekeringen
  • werkloosheidsverzekeringen
  • verzekeringen van zeeschepen (behalve pleziervaartuigen) en luchtvaartuigen die bedoeld zijn als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer (dus bijvoorbeeld geen privévliegtuig)
  • transportverzekeringen
  • herverzekeringen
  • exportkredietverzekeringen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.