Reisverzekeringen (assurantiebelasting)

Reisverzekeringen zijn zogenoemde samengestelde verzekeringen. Dat wil zeggen dat zij bestaan uit een pakket van meerdere verzekeringen.

In de tabel hieronder leest u welke verzekeringen binnen een reisverzekering belast zijn of vrijgesteld.

Belaste verzekeringen

Vrijgestelde verzekeringen

annuleringsdekking

dekking voor bagage, geld en sportuitrusting
(transportverzekering)

autopechhulp inclusief gerelateerde dekkingen

geneeskundige kosten (ziekte- en
zorgverzekering)

rechtsbijstanddekking

ongevallendekking (ongevallenverzekering)

dekking voor diergeneeskundige kosten

Als een reisverzekering 1 of meer verzekeringen bevat die zijn vrijgesteld van de assurantiebelasting, geldt de vrijstelling voor het gedeelte van de premie dat hoort bij deze vrijgestelde verzekering(en).

Verzekeringen met een gemengd karakter

Binnen een reisverzekering kan er sprake zijn van verzekeringen met een gemengd karakter. Dat houdt in dat binnen een verzekering een extra risico is gedekt, waarvoor normaal niet een aparte verzekering wordt aangeboden. Onder een wintersportdekking kan bijvoorbeeld naast de gebruikelijke vergoeding van de sportuitrusting ook de vergoeding van ongebruikte skipassen, lessen en uitrusting vallen. In de tabel hieronder staat welke delen van verzekeringen binnen een reisverzekering belast zijn of vrijgesteld.

Verzekering

Nadere omschrijving 
risico
Belast of 
vrijgesteld
Persoonlijke
hulpverlening/(SOS)
Personal service
Hulpverlening bij ziekte, ongevallen of
overlijden van getroffene

vrijgesteld

Overige gevallen

belast

Buitengewone 
kosten
Door overlijden, ziekte of 
ongeval van getroffene

vrijgesteld

Door overlijden, ziekte of 
ongeval van meereizenden

belast

Door onvoorzien langer verblijf

belast

Door terugkeer van verzekerde(n)
voor bijwonen begrafenis of crematie, of
ernstige ziekte of verwonding

belast

Bij materiële beschadiging van
eigendom of bedrijf waardoor
verzekerde naar huis moet

belast

Reiskosten en 
medereizigers

Voor ziekenhuisbezoek

belast

Reis-en 
verblijfkosten
Bij overkomst van een persoon voor 
noodzakelijke bijstand bij ziekenhuisopname

belast

Schade 
vakantieverblijf

belast

(Winter)sport

(Winter)sportuitrusting

vrijgesteld

(Gedeeltelijk) ongebruikte
skipassen, lessen en uitrusting

belast

Als de verzekeraar voor deze extra risico's geen aparte premie berekent, moet u de bedragen in de tabel hieronder als premiegrondslag gebruiken voor het berekenen van de assurantiebelasting op de verzekering waaronder het risico valt. Deze bedragen gelden voor een maandelijkse premie bij een doorlopende reisverzekering. Bij een dagdekking moet u per dag 1/30e van de onderstaande bedragen nemen.

Verzekering

Per 
gezin
Per 
2 personen
Per 
persoon

Basisdekking

€ 2,75

€ 1,58

€ 0,79

Wintersportdekking

€ 0,75

€ 0,42

€ 0.21

Zakenreisdekking

€ 0,79

€ 0,79

€ 0,79

Let op!

De kosten voor een uitbreiding van het dekkingsgebied naar Europa of wereldwijd zijn niet van invloed op deze bedragen.

Poliskosten zijn niet van belang als de reisverzekering volledig is vrijgesteld. Als de reisverzekering belast is, berekent u de assurantiebelasting over de poliskosten in dezelfde verhouding als over de premie van de verzekering.

Voorbeeld

De premie voor een reisverzekering is € 20. Daarvan is € 2 belast. De poliskosten zijn € 4. De grondslag voor de assurantiebelasting op de poliskosten is dus € 2/€ 20 x € 4 =  € 0,40. De belasting bedraagt 21%.

Ingangsdatum regelgeving

Deze regelgeving geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2012.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met:
Belastingdienst/kantoor Arnhem
Assurantiebelasting
Postbus 9007
6800 DJ Arnhem

Of met het Verbond van Verzekeraars

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.