Vrijstelling van assurantiebelasting

De volgende verzekeringen zijn vrijgesteld van assurantiebelasting:

 • levensverzekeringen
 • ongevallen-, invaliditeits-, en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • ziekte- en ziektekostenverzekeringen
 • werkloosheidsverzekeringen
 • verzekeringen van zeeschepen (behalve pleziervaartuigen) en luchtvaartuigen die bedoeld zijn als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer (dus bijvoorbeeld geen privévliegtuig)
 • transportverzekeringen
 • herverzekeringen
 • exportkredietverzekeringen
 • verzuimverzekeringen
 • WIA-eigenrisicodragersverzekeringen
 • brede weersverzekering

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.