Uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren

Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde bedragen misschien bij ons aanleveren. Dat moet als degene die de betalingen krijgt, aan deze 2 voorwaarden voldoet:

  • Hij is niet bij u in dienstbetrekking.
  • Hij factureert niet of hij stuurt een factuur zonder btw.

Deze betalingen moet u bijvoorbeeld aanleveren:

  • betalingen aan sprekers en auteurs
  • betalingen aan deelnemers aan medische proeven
  • betalingen aan particulieren voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes

Let op!

Betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen, hoeft u niet aan ons door te geven. Meer informatie over deze vrijwilligersvergoedingen vindt u bij: Vrijwilligersvergoedingen.

Wie moeten de gegevens aanleveren?

Meestal zijn het ondernemers, stichtingen en verenigingen die uitbetaalde bedragen aan derden moeten aanleveren. Maar ook particulieren moeten dat soms doen. Bijvoorbeeld als zij iemand betalen voor schoonmaakwerk, (tuin)onderhoud, verbouwingen of andere klusjes en daarvoor geen factuur krijgen.

Vanaf 2022: 2 soorten uitbetalers

Vanaf 1 januari 2022 maken wij onderscheid tussen inhoudingsplichtige uitbetalers en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers. Voor het aanleveren van gegevens over 2021 verandert er daardoor nog niets. Maar voor het aanleveren van gegevens over 2022 en daarna wel.

Hoe levert u de gegevens aan?

U kunt de gegevens aanleveren via het gegevensportaal voor uitbetaalde bedragen aan derden. Hierover leest u meer bij: Gegevensportaal uitbetaalde bedragen aan derden.

Wilt u eigen software (laten) ontwikkelen voor het aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden? Dan moet deze software aan bepaalde eisen voldoen. Wij helpen u daarbij. Lees meer bij: Ondersteuning aan ontwikkelaars aangiftesoftware.

Wat doet de Belastingdienst met de aangeleverde gegevens?

De gegevens die u aanlevert, gebruiken wij voor de aangifte inkomstenbelasting van degene die het uitbetaalde bedrag heeft gekregen. Wij kunnen zijn aangifte vooraf invullen met de gegevens en de aangifte beter beoordelen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.