Wie moeten uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren?

Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Of hebt u iemand daarvoor een beloning in natura gegeven? Dan moet u misschien een aantal gegevens over deze uitbetaalde bedragen of deze beloning in natura bij ons aanleveren. Dit proces noemen we ‘uitbetaalde bedragen aan derden’ (UBD).

Sinds 1 januari 2022 maken we onderscheid tussen inhoudingsplichtige uitbetalers en collectieve beheersorganisaties (cbo’s) aan de ene kant en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers aan de andere kant. Of u gegevens over uitbetaalde bedragen moet aanleveren, hangt af van de groep waarbij u hoort.

Inhoudingsplichtige uitbetalers en collectieve beheersorganisaties

U bent een inhoudingsplichtige uitbetaler als u aangifte loonheffingen moet doen.

U bent een collectieve beheersorganisatie als u vergoedingen incasseert voor het gebruik van werken met auteursrechtelijke bescherming. Het gaat dan bijvoorbeeld om vergoedingen voor het draaien van muziek van derden. Het maakt hierbij niet uit of u wel of geen aangifte loonheffingen moet doen.

Als inhoudingsplichtige uitbetaler of collectieve beheersorganisatie bent u verplicht om gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden bij ons aan te leveren. U krijgt hiervoor geen uitnodiging meer van ons.

Bij Inhoudingsplichtige uitbetalers en collectieve beheersorganisaties leest u wat u moet doen.

Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers

U bent een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler als u geen aangifte loonheffingen hoeft te doen.

Krijgt u van ons een uitnodiging om de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden bij ons aan te leveren? Dan bent u verplicht de gegevens aan te leveren. Krijgt u geen uitnodiging, dan mág u de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren.

Bij Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers leest u wat u moet doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.