Uitbetaalde bedragen aan derden (IB47) aanleveren

Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten en bent u geen particulier? Dan moet u de uitbetaalde bedragen misschien aan ons aanleveren. Dat moet als degene die de betalingen krijgt, aan deze 2 voorwaarden voldoet:

  • Hij is niet bij u in dienstbetrekking.
  • Hij voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.

Deze betalingen moet u bijvoorbeeld aanleveren:

  • betalingen aan sprekers en auteurs
  • betalingen aan deelnemers aan medische proeven

Let op!

Betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen, hoeft u niet aan ons door te geven. Meer informatie over de vrijwilligersregeling vindt u in hoofdstuk 16 van het 'Handboek Loonheffingen'.

Hoe levert u de gegevens aan?

Dat doet u via het gegevensportaal voor uitbetaalde bedragen aan derden. Hoe dat werkt, leest u bij 'Uitbetaalde bedragen aanleveren via het gegevensportaal'.

Wanneer levert u de gegevens aan?

Wanneer het u uitkomt, als u het maar doet vóór 1 februari na het jaar waarin u de bedragen hebt uitbetaald. Dat kan dus in delen door het jaar heen. U kunt ook alle gegevens in 1 keer aanleveren aan het einde van het jaar.

Wat doet de Belastingdienst met de aangeleverde gegevens?

De gegevens die u aanlevert, gebruiken wij bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting van degene die het uitbetaalde bedrag heeft gekregen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.