Inhoudingsplichtige uitbetalers en collectieve beheersorganisaties

Bent u een inhoudingsplichtige uitbetaler of collectieve beheersorganisatie (cbo)? Dan bent u verplicht gegevens over uitbetaalde bedragen bij ons aan te leveren. U krijgt hiervoor geen uitnodiging meer van ons.

Op deze pagina leest u hoe u gegevens aanlevert over bedragen die u hebt uitbetaald in 2022 of later:

Betalingen die u moet aanleveren

U levert gegevens over de uitbetaalde bedragen aan als de persoon die de betalingen krijgt, aan deze 2 voorwaarden voldoet:

 • Deze persoon is niet bij u in dienstbetrekking.
 • Deze persoon factureert niet, of stuurt u een factuur zonder btw. Dat laatste is het geval als op de factuur 0% btw, € 0 btw of helemaal geen btw staat. Bijvoorbeeld omdat sprake is van vrijgestelde prestaties of omdat deze persoon gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • betalingen aan sprekers en auteurs
 • betalingen aan deelnemers aan medische proeven
 • betalingen aan particulieren voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes

Beloning in natura

U geeft iemand een beloning in natura wanneer u deze persoon niet in geld beloont voor bepaalde werkzaamheden of diensten, maar op een andere manier. Ook over een beloning in natura moet u gegevens bij ons aanleveren. U geeft dan de waarde in het economisch verkeer op als uitbetaald bedrag. De waarde in het economisch verkeer is de prijs die iemand normaal zou betalen voor de beloning in natura, bijvoorbeeld in een winkel.

Gegevens die u moet registreren en aanleveren

Naast de uitbetaalde bedragen zelf moet u ook de volgende gegevens registreren en aanleveren:

 • het bedrag dat u uitbetaalt
 • de datum waarop u uitbetaalt
 • een aantal gegevens van de persoon aan wie u uitbetaalt:
  • burgerservicenummer (bsn)
  • naam
  • adres
  • geboortedatum

Betalingen die u niet moet aanleveren

Over de volgende betalingen levert u geen gegevens bij ons aan:

 • betalingen waarvoor u een factuur hebt gekregen met meer dan € 0 btw
 • betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen
  Meer informatie over deze vrijwilligersvergoedingen vindt u bij: Vrijwilligersvergoedingen.
 • betalingen aan artiesten en buitenlandse beroepssporters die vallen onder de artiesten- en beroepssportersregeling
  Hierover leest u meer in de Handleiding Loonheffingen Artiesten- en beroepssportersregeling.
 • betalingen aan erfgenamen van makers van teksten, wetenschappelijk werk, kunst of foto’s (auteursrecht)
 • betalingen aan erfgenamen van uitvoerders van kunstuitingen, zoals muzikanten en acteurs (naburig recht)

Wanneer aanleveren?

Uitbetaling door inhoudingsplichtige uitbetaler of cbo Aanlevering door inhoudingsplichtige uitbetaler of cbo
In 2023 of later Wanneer het u uitkomt, maar vóór 1 februari van het jaar na het jaar waarin u de bedragen uitbetaalt. U kunt de gegevens dus ook aanleveren in het jaar waarin u de bedragen uitbetaalt.

Gegevens over bedragen die u bijvoorbeeld in 2023 uitbetaalt, kunt u dus in 2023 en in januari 2024 aanleveren.

Hoe aanleveren?

U levert de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden digitaal aan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.