Inhoudingsplichtige uitbetalers

U bent een inhoudingsplichtige uitbetaler als u een loonheffingennummer hebt en aangifte loonheffingen moet doen.

Collectieve beheersorganisaties zijn ook inhoudingsplichtige uitbetalers.

Op deze pagina leest u:

Betalingen die u moet aanleveren

U levert gegevens over de uitbetaalde bedragen aan als de persoon die de betalingen krijgt, aan deze 2 voorwaarden voldoet:

 • Deze persoon is niet bij u in dienstbetrekking.
 • Deze persoon factureert niet, of stuurt een factuur zonder btw.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • betalingen aan sprekers en auteurs
 • betalingen aan deelnemers aan medische proeven
 • betalingen aan particulieren voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes

Let op!

Vanaf 1 januari 2023 bent u verplicht om gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden bij ons aan te leveren. Vanaf deze datum krijgt u hiervoor van ons geen uitnodiging meer.

Gegevens die u moet registreren en aanleveren

Naast de uitbetaalde bedragen zelf moet u ook de volgende gegevens registreren en aanleveren:

 • het bedrag dat u uitbetaalt
 • de datum waarop u uitbetaalt
 • een aantal gegevens van de persoon aan wie u uitbetaalt:
  • burgerservicenummer (bsn)
  • naam
  • adres
  • geboortedatum

Betalingen die u niet moet aanleveren

Over de volgende betalingen levert u geen gegevens bij ons aan:

 • betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen
  Meer informatie over deze vrijwilligersvergoedingen vindt u bij: Vrijwilligersvergoedingen.
 • betalingen aan (buitenlandse) artiesten, beroepssporters en leden en werknemers van een (buitenlands) gezelschap voor werkzaamheden waarover zij geen belasting hoeven te betalen in Nederland
 • betalingen aan erfgenamen van makers van teksten, wetenschappelijk werk, kunst of foto’s (auteursrecht)
 • betalingen aan erfgenamen van uitvoerders van kunstuitingen, zoals muzikanten en acteurs (naburig recht)

Wanneer aanleveren?

Uitbetaling door inhoudingsplichtige uitbetaler Aanlevering door inhoudingsplichtige uitbetaler
In 2022 Lever de gegevens aan in januari 2023, vóór 1 februari 2023. Aanleveren in 2022 kan niet.
In 2023 of later Wanneer het u uitkomt, maar vóór 1 februari van het jaar na het jaar waarin u de bedragen uitbetaalt. U kunt de gegevens dus ook aanleveren in het jaar waarin u de bedragen uitbetaalt.

Gegevens over bedragen die u bijvoorbeeld in 2023 uitbetaalt, kunt u dus in 2023 en in januari 2024 aanleveren.

Hoe aanleveren?

U levert de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden digitaal aan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.