Inhoudingsplichtige uitbetalers

U bent een inhoudingsplichtige uitbetaler als u een loonheffingennummer hebt. Collectieve beheersorganisaties zijn ook inhoudingsplichtige uitbetalers.

Op deze pagina leest u:

Betalingen die u moet aanleveren

U levert gegevens over de uitbetaalde bedragen aan als degene die de betalingen krijgt, aan deze 2 voorwaarden voldoet:

 • Hij is niet bij u in dienstbetrekking.
 • Hij factureert niet of hij stuurt een factuur zonder btw.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • betalingen aan sprekers en auteurs
 • betalingen aan deelnemers aan medische proeven
 • betalingen aan particulieren voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes

Let op!

Vanaf 1 januari 2022 krijgt u van ons geen uitnodiging meer om gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden bij ons aan te leveren. Vanaf deze datum bent u verplicht dit te doen.

Gegevens die u moet registreren en aanleveren

Naast de uitbetaalde bedragen zelf levert u nog een aantal andere gegevens aan. U registreert de volgende gegevens en levert ze aan:

 • het bedrag dat u uitbetaalt
 • de datum waarop u uitbetaalt
 • het burgerservicenummer (BSN) van degene die u uitbetaalt
 • zijn naam
 • zijn adres
 • zijn geboortedatum

Betalingen die u niet moet aanleveren

Een aantal betalingen levert u niet bij ons aan:

 • betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen
  Meer informatie over deze vrijwilligersvergoedingen vindt u bij: Vrijwilligersvergoedingen.
 • betalingen aan (buitenlandse) artiesten, beroepssporters en leden en werknemers van een (buitenlands) gezelschap voor werkzaamheden waarover zij geen belasting hoeven te betalen in Nederland
 • betalingen aan erfgenamen van makers van teksten, wetenschappelijk werk, kunst of foto’s (auteursrecht)
 • betalingen aan erfgenamen van uitvoerders van kunstuitingen, zoals muzikanten en acteurs (naburig recht)

Wanneer aanleveren?

Uitbetaling door inhoudingsplichtige uitbetaler Aanlevering door inhoudingsplichtige uitbetaler
In 2022 Lever de bedragen aan in januari 2023, vóór 1 februari 2023. Aanleveren in 2022 kan niet.
In 2023 of later Wanneer het u uitkomt, maar vóór 1 februari van het jaar na het jaar waarin u de bedragen uitbetaalt. U kunt ze dus ook aanleveren in het jaar waarin u ze uitbetaalt.

Hoe aanleveren?

Vanaf 1 januari 2023 kunnen inhoudingsplichtige uitbetalers kiezen tussen aanleveren via het gegevensportaal en via Digipoort.

Over het gegevensportaal leest u meer bij: 'Gegevensportaal voor uitbetaalde bedragen aan derden'.

Over Digipoort leest u meer op de website van Logius.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.