Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers

Bent u een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler? En krijgt u van ons een uitnodiging om de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden bij ons aan te leveren? Dan bent u verplicht die gegevens aan te leveren.

Op deze pagina leest u hoe u gegevens aanlevert over bedragen die u hebt uitbetaald in 2022 of later:

Betalingen die u aanlevert

U levert gegevens over de uitbetaalde bedragen aan als de persoon die de betalingen krijgt, aan deze 2 voorwaarden voldoet:

 • Deze persoon is niet bij u in dienstbetrekking.
 • Deze persoon voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • betalingen aan sprekers en auteurs
 • betalingen aan deelnemers aan medische proeven
 • betalingen aan particulieren voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes

Beloning in natura

U geeft iemand een beloning in natura wanneer u deze persoon niet in geld beloont voor bepaalde werkzaamheden of diensten, maar op een andere manier. Ook over een beloning in natura moet u gegevens bij ons aanleveren. U geeft dan de waarde in het economisch verkeer op als uitbetaald bedrag. De waarde in het economisch verkeer is de prijs die iemand normaal zou betalen voor de beloning in natura, bijvoorbeeld in een winkel.

Gegevens die u registreert en aanlevert

Krijgt u van ons een uitnodiging om de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden bij ons aan te leveren? Dan bent u verplicht de gegevens aan te leveren. Krijgt u geen uitnodiging, dan mág u de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren.

U registreert de volgende gegevens en levert deze aan:

 • het bedrag dat u uitbetaalt
 • de datum waarop u uitbetaalt
 • een aantal gegevens van de persoon aan wie u uitbetaalt:
  • naam
  • adres
  • geboortedatum

Let op!

U mag niet het burgerservicenummer (bsn) registreren van personen aan wie u bedragen hebt uitbetaald. U mag het bsn dus ook niet bij ons aanleveren.

Betalingen die u niet aanlevert

Over de volgende betalingen levert u geen gegevens bij ons aan:

 • betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen
  Meer informatie over deze vrijwilligersvergoedingen vindt u bij: 'Vrijwilligersvergoedingen'.
 • betalingen aan artiesten en buitenlandse beroepssporters die vallen onder de artiesten- en beroepssportersregeling
  Hierover leest u meer in de Handleiding Loonheffingen Artiesten- en beroepssportersregeling.
 • betalingen aan erfgenamen van makers van teksten, wetenschappelijk werk, kunst of foto’s (auteursrecht)
 • betalingen aan erfgenamen van uitvoerders van kunstuitingen, zoals muzikanten en acteurs (naburig recht)

Wanneer aanleveren?

Uitbetaling door niet-inhoudingsplichtige uitbetaler Aanlevering door niet-inhoudingsplichtige uitbetaler
In 2023 of later Wanneer het u uitkomt, maar vóór 1 februari van het jaar na het jaar waarin u de bedragen uitbetaalt. U kunt de gegevens dus ook aanleveren in het jaar waarin u de bedragen uitbetaalt.

Gegevens over bedragen die u bijvoorbeeld in 2023 uitbetaalt, kunt u dus in 2023 en in januari 2024 aanleveren.

Hoe aanleveren?

U levert de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden digitaal aan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.