Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers

U bent een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler als u geen loonheffingennummer hebt.

Op deze pagina leest u:

Betalingen die u aanlevert

U levert gegevens over de uitbetaalde bedragen aan als degene die de betalingen krijgt, aan deze 2 voorwaarden voldoet:

 • Hij is niet bij u in dienstbetrekking.
 • Hij voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • betalingen aan sprekers en auteurs
 • betalingen aan deelnemers aan medische proeven
 • betalingen aan particulieren voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes

Gegevens die u registreert en aanlevert

Krijgt u van ons een uitnodiging waarin wij u vragen om de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden bij ons aan te leveren? Dan bent u verplicht de gegevens aan te leveren. Krijgt u geen uitnodiging, dan mág u de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren.

U registreert de volgende gegevens en levert deze aan:

 • het bedrag dat u uitbetaalt
 • de datum waarop u uitbetaalt
 • de naam van degene die u uitbetaalt
 • zijn adres
 • zijn geboortedatum

Let op!

U mag niet het burgerservicenummer (BSN) registreren van personen aan wie u bedragen hebt uitbetaald. U mag het BSN dus ook niet bij ons aanleveren.

Betalingen die u niet aanlevert

Een aantal betalingen levert u niet bij ons aan:

 • betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen
  Meer informatie over deze vrijwilligersvergoedingen vindt u bij: 'Vrijwilligersvergoedingen'.
 • betalingen aan (buitenlandse) artiesten, beroepssporters en leden en werknemers van een (buitenlands) gezelschap voor werkzaamheden waarover zij geen belasting hoeven te betalen in Nederland
 • betalingen aan erfgenamen van makers van teksten, wetenschappelijk werk, kunst of foto’s (auteursrecht)
 • betalingen aan erfgenamen van uitvoerders van kunstuitingen, zoals muzikanten en acteurs (naburig recht)

Wanneer aanleveren?

Uitbetaling door niet-inhoudingsplichtige uitbetaler Aanlevering door niet-inhoudingsplichtige uitbetaler
In 2022 Wanneer het u uitkomt, maar vóór 1 februari 2023. U kunt de bedragen dus ook in 2022 aanleveren.
In 2023 of later Wanneer het u uitkomt, maar vóór 1 februari van het jaar na het jaar waarin u de bedragen uitbetaalt. U kunt ze dus ook aanleveren in het jaar waarin u ze uitbetaalt.

Hoe levert u de gegevens aan?

Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers kunnen bedragen die ze in 2022 uitbetalen, in 2022 aanleveren via het gegevensportaal.

Vanaf 1 januari 2023 kunnen niet-inhoudingsplichtige uitbetalers kiezen tussen het gegevensportaal en Digipoort.

Over het gegevensportaal leest u meer bij: 'Gegevensportaal voor uitbetaalde bedragen aan derden'.

Over Digipoort leest u meer op de website van Logius.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.