Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers

U bent een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler als u geen loonheffingennummer hebt.

Op deze pagina leest u:

Betalingen die u aanlevert

U levert gegevens over de uitbetaalde bedragen aan als de persoon die de betalingen krijgt, aan deze 2 voorwaarden voldoet:

 • Deze persoon is niet bij u in dienstbetrekking.
 • Deze persoon voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • betalingen aan sprekers en auteurs
 • betalingen aan deelnemers aan medische proeven
 • betalingen aan particulieren voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes

Gegevens die u registreert en aanlevert

Krijgt u van ons een uitnodiging om de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden bij ons aan te leveren? Dan bent u verplicht de gegevens aan te leveren. Krijgt u geen uitnodiging, dan mág u de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren.

U registreert de volgende gegevens en levert deze aan:

 • het bedrag dat u uitbetaalt
 • de datum waarop u uitbetaalt
 • een aantal gegevens van de persoon aan wie u uitbetaalt:
  • naam
  • adres
  • geboortedatum

Let op!

U mag niet het burgerservicenummer (bsn) registreren van personen aan wie u bedragen hebt uitbetaald. U mag het bsn dus ook niet bij ons aanleveren.

Betalingen die u niet aanlevert

Over de volgende betalingen levert u geen gegevens bij ons aan:

 • betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen
  Meer informatie over deze vrijwilligersvergoedingen vindt u bij: 'Vrijwilligersvergoedingen'.
 • betalingen aan (buitenlandse) artiesten, beroepssporters en leden en werknemers van een (buitenlands) gezelschap voor werkzaamheden waarover zij geen belasting hoeven te betalen in Nederland
 • betalingen aan erfgenamen van makers van teksten, wetenschappelijk werk, kunst of foto’s (auteursrecht)
 • betalingen aan erfgenamen van uitvoerders van kunstuitingen, zoals muzikanten en acteurs (naburig recht)

Wanneer aanleveren?

Uitbetaling door niet-inhoudingsplichtige uitbetaler Aanlevering door niet-inhoudingsplichtige uitbetaler
In 2022 Wanneer het u uitkomt, maar vóór 1 februari 2023. U kon de gegevens dus ook in 2022 aanleveren. Is het u niet gelukt om vóór 1 februari 2023 aan te leveren? Dan kunt u uitstel aanvragen.
In 2023 of later Wanneer het u uitkomt, maar vóór 1 februari van het jaar na het jaar waarin u de bedragen uitbetaalt. U kunt de gegevens dus ook aanleveren in het jaar waarin u de bedragen uitbetaalt.

Gegevens over bedragen die u bijvoorbeeld in 2023 uitbetaalt, kunt u dus in 2023 en in januari 2024 aanleveren.

Hoe aanleveren?

U levert de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden digitaal aan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.