Bedragen aanleveren die u in 2022 of later uitbetaalt aan derden

Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u misschien een aantal gegevens over deze uitbetaalde bedragen bij ons aanleveren. Dit proces noemen we 'uitbetaalde bedragen aan derden' (UBD).

Sinds 1 januari 2022 maken we voor het aanleveren van de gegevens onderscheid tussen:

  • inhoudingsplichtige uitbetalers
    U bent een inhoudingsplichtige uitbetaler als u een loonheffingennummer hebt en aangifte loonheffingen moet doen.
    Collectieve beheersorganisaties zijn ook inhoudingsplichtige uitbetalers.
  • niet-inhoudingsplichtige uitbetalers
    U bent een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler als u geen loonheffingennummer hebt.

Op de gegevensportaalpagina 'UBD per 2022' kunt u een pdf downloaden met vragen en antwoorden over uitbetaalde bedragen aan derden en de wijzigingen per 1 januari 2022.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.