Uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren

Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde bedragen misschien bij ons aanleveren. Dat moet als degene die de betalingen krijgt, aan deze 2 voorwaarden voldoet:

  • Hij is niet bij u in dienstbetrekking.
  • Hij voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.

Deze betalingen moet u bijvoorbeeld aanleveren:

  • betalingen aan sprekers en auteurs
  • betalingen aan deelnemers aan medische proeven
  • betalingen aan particulieren voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes

Let op!

Betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen, hoeft u niet aan ons door te geven. Meer informatie over deze vrijwilligersvergoedingen vindt u bij: Vrijwilligersvergoedingen.

Wie levert de gegevens aan?

Meestal zijn het ondernemers die uitbetaalde bedragen aan derden moeten aanleveren. Maar ook particulieren moeten dat soms doen. Bijvoorbeeld als zij iemand betalen voor schoonmaakwerk, (tuin)onderhoud, verbouwingen of andere klusjes en daarvoor geen factuur krijgen.

Hoe levert u de gegevens aan?

Dat doet u via het gegevensportaal voor uitbetaalde bedragen aan derden. Hoe dat werkt, leest u bij: Gegevensportaal uitbetaalde bedragen aan derden.

Wanneer levert u de gegevens aan?

Wanneer het u uitkomt, als u het maar doet vóór 1 februari na het jaar waarin u de bedragen hebt uitbetaald. Dat kan dus in delen door het jaar heen. U kunt ook alle gegevens in 1 keer aanleveren aan het einde van het jaar.

Wat doet de Belastingdienst met de aangeleverde gegevens?

De gegevens die u aanlevert, gebruiken wij voor de aangifte inkomstenbelasting van degene die het uitbetaalde bedrag heeft gekregen. Wij kunnen zijn aangifte vooraf invullen met de gegevens en de aangifte beter beoordelen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.