Uitbetaalde bedragen aan derden (IB47) aanleveren

Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde bedragen misschien aan ons aanleveren. Dat moet als degene die de betalingen krijgt, aan deze 2 voorwaarden voldoet:

  • Hij is niet bij u in dienstbetrekking.
  • Hij voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.

Deze betalingen moet u bijvoorbeeld aanleveren:

  • betalingen aan freelancers voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes
  • betalingen aan sprekers en auteurs
  • betalingen aan deelnemers aan medische proeven

Let op!

Betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen, hoeft u niet aan ons door te geven. Meer informatie over de vrijwilligersregeling vindt u in  paragraaf 16.20 van het 'Handboek Loonheffingen'.

Hoe levert u de gegevens aan?

Dat doet u via het gegevensportaal voor uitbetaalde bedragen aan derden. Hoe dat werkt, leest u bij Uitbetaalde bedragen aanleveren via het gegevensportaal.

Wanneer levert u de gegevens aan?

Aanleveren doet u voor 1 februari na het jaar waarin u de bedragen hebt uitbetaald. U kunt geen uitstel krijgen.

Inzendtermijn eenmalig verlengd

Bedragen die u over 2017 hebt uitbetaald, mag u dit jaar eenmalig aanleveren tot 1 maart 2018. Omdat het door de nieuwe manier van aanleveren via het gegevensportaal niet iedereen lukt om de gegevens op tijd naar ons te versturen. En omdat wij de uitnodigingen later verstuurd hebben dan anders.

Hoe meldt u zich af als aanleveraar?

Hebt u eerder bedragen aan derden uitbetaald en aangeleverd, maar gaat u dat niet meer doen? Bijvoorbeeld omdat uw onderneming is gestopt? Dan willen wij dat graag weten. Wij verwijderen u dan uit ons bestand van aanleveraars. Dat betekent dat u van ons geen uitnodigingen en herinneringen meer krijgt om uitbetaalde bedragen aan te leveren.

U meldt zich af als aanleveraar door een e-mail te sturen naar gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl. Vermeld daarbij uw GDU-nummer. Dit nummer vindt u rechtsboven op elk scherm van het gegevensportaal.

Let op!

Als u een keer een jaar geen betalingen aan derden doet, hoeft u zich niet af te melden. Wij willen wel graag weten dat u niets gaat aanleveren. Stuur daarom in dat geval een e-mail naar gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl. Zet daarin over welk jaar u geen uitbetaalde bedragen gaat aanleveren en vermeld ook uw GDU-nummer. Dit nummer vindt u rechtsboven op elk scherm van het gegevensportaal. Als u ons op tijd mailt, krijgt u geen uitnodiging en herinneringen.

Wat doet de Belastingdienst met de aangeleverde gegevens?

De gegevens die u aanlevert, gebruiken wij bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting van degene die het uitbetaalde bedrag heeft gekregen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.