Uitbetaalde bedragen aan derden (IB47) aanleveren

Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde bedragen misschien aan ons aanleveren. U moet dat doen als de persoon die de betalingen krijgt, aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • De persoon is niet bij u in dienstbetrekking.
  • De persoon voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.

Voorbeelden van betalingen die u moet aanleveren, zijn:

  • betalingen aan freelancers voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes
  • betalingen aan sprekers en auteurs
  • betalingen aan deelnemers aan medische proeven

Let op!

Betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen, hoeft u niet aan ons door te geven. Meer informatie over de vrijwilligersregeling vindt u in  paragraaf 16.20 van het Handboek Loonheffingen.

Hoe levert u de gegevens aan?

Dat doet u digitaal. Daarvoor moet u zich wel eerst bij ons aanmelden. Doe dat ook als u al eerder uitbetaalde bedragen aan derden hebt aangeleverd.

Aanmelden kan op 2 manieren:

  • Stuur een mailtje naar gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl. Vermeld daarin uw adres en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Wij bellen u dan over hoe u de gegevens digitaal kunt aanleveren.
  • Bel ons op 0800 - 022 70 65. Wij vertellen u dan hoe u de gegevens digitaal kunt aanleveren.

Meer informatie over de software die u kunt gebruiken om de gegevens aan te leveren, vindt u bij Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden: wat hebt u nodig?

Betalingen aan gastouders aanleveren via gegevensportaal

Wilt u gegevens over betalingen aan gastouders aan ons aanleveren? Dan doet u dat via het gegevensportaal. Als u dat al eerder hebt gedaan, hoeft u ons niet eerst te bellen of te mailen.

Wanneer moet u de gegevens opgeven?

U levert de gegevens aan voor 1 februari na het jaar waarin u de bedragen hebt uitbetaald. U kunt geen uitstel krijgen.

Wat doet de Belastingdienst met deze gegevens?

De gegevens die u aanlevert, gebruiken wij bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting van degene die het uitbetaalde bedrag heeft gekregen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.