Ontvanger dividend in het buitenland: teruggaaf dividendbelasting

Ontvangt u of uw organisatie dividend van een vennootschap die is gevestigd in Nederland en woont u buiten Nederland of is uw organisatie gevestigd buiten Nederland? Dan heeft u of uw organisatie mogelijk recht op een (gedeeltelijke) vrijstelling. Hoe hoog die vrijstelling is hangt er in de eerste plaats van af of deelnemingsdividend of beleggingsdividend wordt ontvangen.

Deelnemingsdividend is dividend dat uw organisatie ontvangt van een andere vennootschap waarin uw organisatie 5% of meer aandelen heeft. Een bezit van minder dan 5% kan in uitzonderlijke gevallen ook een deelneming zijn. Alle andere uitkeringen zijn beleggingsdividenden.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.