De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het box 3-inkomen

06-06-2024

Belastingdienst actueel

Nieuws volgen via RSS

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Herstelwet en de Overbruggingswetgeving in strijd zijn met het Europees verdrag voor de Rechten van de mens (EVRM). Volgens de uitspraak mogen wij alleen het werkelijk rendement op uw vermogen belasten, als dit lager is dan het fictief rendement.

U hoeft voorlopig niets te doen

Het ministerie van Financiën bestudeert nu de uitspraak. Na een politieke beslissing horen wij hoe we het box 3-inkomen op een juiste manier kunnen berekenen.

Wij werken nauw samen met het ministerie van Financiën om het rechtsherstel zorgvuldig uit te werken. Een uiteindelijke beslissing wordt in de loop van het jaar genomen. Als de uitspraak gevolgen heeft voor uw box 3-inkomen dan sturen wij u later dit jaar een brief.

Het bedrag van een voorlopige aanslag blijft u betalen

Hebt u een voorlopig aanslag gekregen? Dan moet u het bedrag op uw voorlopige aanslag betalen. U kunt voor deze voorlopige aanslag uitstel van betaling of een betalingsregeling vragen.

Als uw box 3-inkomen verandert en later blijkt dat u te veel belasting hebt betaald, dan krijgt u het te veel betaalde bedrag terug.

Lees meer

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.