Ondersteuning aan ontwikkelaars aangiftesoftware

Ontwikkelt u software voor digitaal berichtenverkeer met de Belastingdienst? Dan moet u ervoor zorgen dat de digitale berichten aan bepaalde eisen voldoen. Wij bieden hiervoor ondersteuning, omdat wij het belangrijk vinden dat er in het digitale berichtenverkeer zo min mogelijk uitval ontstaat. De ondersteuning is ondergebracht bij de Belastingdienst/Centrale administratieve processen in Apeldoorn, team Ondersteuning Software Ontwikkelaars (OSWO).

Hoe kunt u gebruikmaken van onze diensten?

Onze diensten zijn alleen toegankelijk met een ondersteuningsabonnement. Dit abonnement is gratis. Wilt u gebruikmaken van het ondersteuningsabonnement? Meld u dan aan via het formulier op odb.belastingdienst.nl. Nadat u dit formulier hebt ingevuld en ingestuurd, nemen wij uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling. Zo nodig vragen we u nog om aanvullende informatie.

Na afhandeling van uw aanvraag voor een ondersteuningsabonnement sturen wij u een bevestiging via een e-mail waarin u uw inloggegevens vindt voor onze website en, als dat van toepassing is, voor onze testvoorziening, de ValidatieTestService (VTS).

Welke diensten bieden wij aan?

Met het ondersteuningsabonnement hebt u toegang tot de volgende diensten en faciliteiten:

Module Automatische Winstaangifte voor de zzp’er

Er is een module Automatische Winstaangifte ontwikkeld die softwareontwikkelaars kunnen integreren in hun boekhoudsoftware. Via deze module kunnen eenmanszaken zonder personeel die gebruikmaken van boekhoudsoftware, voortaan eenvoudig aangifte doen voor het winstdeel Inkomstenbelasting via Mijn Belastingdienst. De module controleert de cijfers (balans en winst- en verliesrekening) uit de boekhoudsoftware, plaatst ze in de juiste categorie en neemt vaste gegevens, zoals de bedrijfsnaam, over. Waar nodig wordt gevraagd om aanvullingen en toelichtingen. Het is hierdoor veel makkelijker om aangifte te doen van het winstdeel Inkomstenbelasting. Ook is het minder tijdrovend en minder foutgevoelig.

Wilt u zich registreren om de module Automatische Winstaangifte voor het winstdeel Inkomstenbelasting te implementeren of heeft u behoefte aan meer informatie over de aangiftemodule? Bekijk dan de informatie over de Module Automatische Winstaangifte.

Brochure Diensten aan softwareontwikkelaars

Meer informatie vindt u in de brochure Diensten aan softwareontwikkelaars. In deze brochure vindt u ook informatie over Standard Business Reporting (SBR). SBR is de standaard die de overheid gebruikt voor het aanleveren van financiële informatie. SBR houdt onder andere in: het gebruik van Digipoort, PKIoverheid services servercertificaten voor authenticatie, een afsprakenstelsel over inzending van berichten en ontvangen van retourberichten en XBRL als berichtformaat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.