Softwareontwikkelaars en de module Automatische Winstaangifte

Er is een module Automatische Winstaangifte (AWA) ontwikkeld die softwareontwikkelaars kunnen integreren in hun boekhoudsoftware. Via deze module kunnen eenmanszaken die gebruikmaken van boekhoudsoftware, voortaan eenvoudig aangifte doen voor het winstdeel Inkomstenbelasting via Mijn Belastingdienst.

Op deze pagina leest u hoe dit in z’n werk gaat. Ook vertellen we wat u kunt verwachten, en wat de module betekent voor uw klanten: eenmanszaken zonder personeel.

Wat is de module Automatische Winstaangifte?

De module is een webcomponent waarmee eenmanszaken het winstdeel van de aangifte Inkomstenbelasting kunnen samenstellen. Uit de boekhoudsoftware laadt de module zoveel mogelijk cijfers (balans en winst- en verliesrekening) en vaste gegevens in, zoals de bedrijfsnaam. De module controleert en verdicht de aangeleverde financiële gegevens en vraagt waar nodig om aanvullingen en toelichtingen om alle benodigde aangiftevelden te kunnen vullen. Dit levert een XML-bestand op met informatie over het winstdeel. De gebruiker kan dit bestand uploaden naar de aangifte Inkomstenbelasting in Mijn Belastingdienst.

Wie kan de module Automatische Winstaangifte gebruiken?

De module is bedoeld voor eenmanszaken die gebruikmaken van boekhoudsoftware.

Nog niet iedereen kan gebruikmaken van de module. U leest hier meer over op de pagina Beschikbaarheid module Automatische Winstaangifte.

Voordelen voor uw klant

Eenmanszaken hoeven voortaan het winstdeel Inkomstenbelasting niet meer handmatig in te vullen. De module controleert de cijfers (balans en winst- en verliesrekening) uit de boekhoudsoftware, plaatst ze in de juiste categorie en neemt vaste gegevens, zoals de bedrijfsnaam, over. Waar nodig wordt gevraagd om aanvullingen en toelichtingen. Het is hierdoor veel makkelijker om aangifte te doen van het winstdeel Inkomstenbelasting. Ook is het minder tijdrovend en minder foutgevoelig.

Wat vragen we van u?

  • U zorgt voor een koppeling tussen de grootboekrekeningen en de module Automatische Winstaangifte via het standaardkoppelvlak RGS Brugstaat.
  • U zorgt dat u een extracomptabel gegevensbestand kunt opleveren met vaste bedrijfsgegevens, zoals het kenteken van een auto en de bedrijfsnaam.
  • U informeert de klanten die gebruik kunnen maken van de module Automatische Winstaangifte over de mogelijkheden voor de aangifte winstdeel Inkomstenbelasting.
  • Als u de module Automatische Winstaangifte implementeert, gaat u uit van de doelstellingen die de Belastingdienst voor de module heeft gesteld.
  • U zorgt dat u updates met de laatste versie van de module Automatische Winstaangifte binnen redelijke termijn installeert.
  • U zorgt dat er in de module Automatische Winstaangifte geen veranderingen worden aangebracht.

Waardevolle aanvulling voor alle betrokkenen

De Belastingdienst streeft naar een eenvoudige, betrouwbare en zoveel mogelijk aaneengesloten administratieve keten. Want hoe minder handmatige handelingen er nodig zijn, hoe minder onnodige fouten er worden gemaakt. Op deze manier kan de ondernemer met meer gemak belastingzaken doen.

De module Automatische Winstaangifte vult de gegevens vooraf in en stelt heldere vragen om de aangifte van het winstdeel Inkomstenbelasting compleet te maken. Dit voorkomt onduidelijkheid, onnodige vragen en bewerkelijke onderbrekingen verderop in het aangifteproces.

Het resultaat:

  • Minder brieven met vragen van de Belastingdienst nadat de aangifte is ingediend
  • Minder herstelprocedures in de bezwaarfase
  • Minder beroepsprocedures
  • Meer tijd en zekerheid voor de ondernemer

Meer informatie

Wilt u zich registreren om de module Automatische Winstaangifte voor het winstdeel Inkomstenbelasting te implementeren of hebt u behoefte aan meer informatie over de aangiftemodule? Kijk dan op odb.belastingdienst.nl. Als u al geregistreerd bent, kunt u op de ODB-site via het onderwerp 'Financieel' direct inloggen op het onderdeel module Automatische Winstaangifte. Of bekijk eerst de demo over de module.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.