Beschikbaarheid module Automatische Winstaangifte

Met de module Automatische Winstaangifte (AWA) kunnen eenmanszaken die gebruikmaken van boekhoudsoftware eenvoudig aangifte doen voor het winstdeel Inkomstenbelasting via Mijn Belastingdienst.

Voor een aantal sectoren en in een aantal situaties is het nog niet mogelijk om gebruik te maken van de module. De module zal de komende jaren steeds breder beschikbaar komen.

Voor de volgende sectoren en in de volgende situaties is de module nog niet beschikbaar:

 • Ondernemingsvormen
  • Geen ondernemer voor inkomstenbelasting
  • Meerdere ondernemingen
  • Partner heeft onderneming
  • Gebroken boekjaar
  • Staking/doorschuiven onderneming
  • Andere ondernemingsvorm dan eenmanszaak
  • Deel van de onderneming in buitenland en/of buitenlandse bronbelasting
 • Sectoren
  • Agrarische sector
  • Zeevaartsector
 • Reserves
  • Egalisatiereserve
  • Geruisloze terugkeer (uit de bv), inclusief terugkeerreserve
  • Herinvesteringsreserve (mag ook niet voorkomen op de balans)
  • Voorzieningen
 • Overige situaties
  • Zakelijk eigendom gebouwen en terreinen
  • FinanciĆ«le vaste activa
  • Willekeurig afschrijven
  • Waarderingsstelsel activa/passiva gewijzigd
  • Inbrengen/onttrekken onroerende zaken
  • Waardeveranderingen van vorderingen (of van effecten)
  • Prijzengeld (onder buitengewone baten)
  • Vrijgestelde winstbestanddelen (behalve aftrekken van corona-tegemoetkoming als 'Overige vrijgestelde winstbestanddelen')
  • Ongelijk fiscaal vermogen 31-12/1-1 (m.u.v. starters)
  • Effecten en dividend
  • Schadeloosstelling buiten de winst gehouden
  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
  • Wajong
  • Onteigenings- en eindafrekeningswinst
  • Loon onder winst
  • Investeringen in het Caribisch gebied
  • Geldverstrekker of medegerechtigde

Meer informatie

Hebt u een eenmanszaak? Bekijk dan de pagina Module Automatische Winstaangifte. Softwareontwikkelaars lezen meer op de pagina Softwareontwikkelaars en de module Automatische Winstaangifte.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.