Module Automatische Winstaangifte de komende jaren breder beschikbaar

Met de module Automatische Winstaangifte kunnen eenmanszaken zonder personeel, die gebruikmaken van boekhoudsoftware, voortaan eenvoudig aangifte doen voor het winstdeel Inkomstenbelasting via Mijn Belastingdienst.

Om de module Automatische Winstaangifte eenvoudig te houden, is het voor een aantal sectoren en in een aantal situaties nog niet mogelijk om gebruik te maken van de module. Ons doel is wel om te zorgen dat de module de komende jaren steeds breder beschikbaar wordt.

Voor de volgende sectoren en en in de volgende situaties is de module nog niet beschikbaar.

 • Sectoren
  • Agrarische sector
  • Zeevaart
 • Situaties
  • Geldverstrekker of medegerechtigde
  • Deel van de onderneming in buitenland en/of buitenlandse bronbelasting
  • Gebroken boekjaar
  • Staking/doorschuiven onderneming
  • Waarderingsstelsel activa/passiva gewijzigd
  • Geruisloze terugkeer, inclusief terugkeerreserve
  • Storten/onttrekken onroerende zaken
  • Geen ondernemer voor inkomstenbelasting
  • Loon onder winst
  • Investeringen in het Caribisch gebied
  • Personeel in dienst (inclusief vergoeding betaald aan meewerkende partner)
  • Voorzieningen
  • Partner heeft onderneming
  • Effecten en dividend
  • FinanciĆ«le vaste activa
  • Waardeveranderingen van vorderingen (of van effecten)
  • Prijzengeld (onder buitengewone baten)
  • Vrijgestelde winstbestanddelen (behalve aftrekken van corona tegemoetkoming als 'Overige
   vrijgestelde winstbestanddelen')
  • Meerdere ondernemingen
  • Andere ondernemingsvorm dan eenmanszaak
  • Ongelijk fiscaal vermogen 31-12/1-1
  • Egalisatiereserve
  • Zakelijk eigendom gebouwen en terreinen
  • Schadeloosstelling buiten de winst gehouden
  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
  • Willekeurig afschrijven
  • Herinvesteringsreserve (mag ook niet voorkomen op de balans)
  • Wajong
  • Onteigenings- en eindafrekeningswinst
  • Oudedagsreserve

Meer informatie

De module Automatische Winstaangifte voor eenmanszaken zonder personeel
De module Automatische Winstaangifte voor softwareontwikkelaars

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.