Module Automatische Winstaangifte de komende jaren breder beschikbaar

Met de module Automatische Winstaangifte (AWA) kunnen eenmanszaken zonder personeel, die gebruikmaken van boekhoudsoftware, voortaan eenvoudig aangifte doen voor het winstdeel Inkomstenbelasting via Mijn Belastingdienst.

Om de module Automatische Winstaangifte eenvoudig te houden, is het voor een aantal sectoren en in een aantal situaties nog niet mogelijk om gebruik te maken van de module. Ons doel is wel om te zorgen dat de module de komende jaren steeds breder beschikbaar wordt.

Voor de volgende sectoren en en in de volgende situaties is de module nog niet beschikbaar.

 • Ondernemingsvormen
  • Geen ondernemer voor inkomstenbelasting
  • Meerdere ondernemingen
  • Partner heeft onderneming
  • Gebroken boekjaar
  • Staking/doorschuiven onderneming
  • Andere ondernemingsvorm dan eenmanszaak
  • Deel van de onderneming in buitenland en/of buitenlandse bronbelasting
 • Sectoren
  • Agrarische sector
  • Zeevaartsector
 • Reserves
  • Egalisatiereserve
  • Geruisloze terugkeer (uit de bv), inclusief terugkeerreserve
  • Herinvesteringsreserve (mag ook niet voorkomen op de balans)
  • Voorzieningen
 • Overige situaties
  • Zakelijk eigendom gebouwen en terreinen
  • FinanciĆ«le vaste activa
  • Willekeurig afschrijven
  • Waarderingsstelsel activa/passiva gewijzigd
  • Inbrengen/onttrekken onroerende zaken
  • Personeel in dienst (inclusief vergoeding betaald aan meewerkende partner)
  • Waardeveranderingen van vorderingen (of van effecten)
  • Prijzengeld (onder buitengewone baten)
  • Vrijgestelde winstbestanddelen (behalve aftrekken van corona-tegemoetkoming als 'Overige vrijgestelde winstbestanddelen')
  • Ongelijk fiscaal vermogen 31-12/1-1 (m.u.v. starters)
  • Effecten en dividend
  • Schadeloosstelling buiten de winst gehouden
  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
  • Wajong
  • Onteigenings- en eindafrekeningswinst
  • Loon onder winst
  • Investeringen in het Caribisch gebied
  • Geldverstrekker of medegerechtigde

Meer informatie

De module Automatische Winstaangifte voor eenmanszaken zonder personeel
De module Automatische Winstaangifte voor softwareontwikkelaars

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.