Modelovereenkomst afbouw (voorgelegd door Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, FNV en CNV Vakmensen) - 908202110378410

Deze overeenkomst is geldig tot 29 september 2027 en wordt verwijderd op 29 maart 2028

U en uw opdrachtgevers kunnen deze overeenkomst gebruiken voor het werken buiten loondienst. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang er volgens de overeenkomst gewerkt wordt.

Is de goedkeuring van een modelovereenkomst verlopen of gebeurt dat binnenkort? Bij Hoe verleng ik de goedkeuring van een modelovereenkomst? leest u wat u dan moet doen.

Let op!

Is de goedkeuring van de modelovereenkomst verlopen op het moment dat u de overeenkomst sluit? Dan geeft de overeenkomst geen zekerheid meer over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Verloopt de geldigheidsdatum nadat u de overeenkomst hebt gesloten, dan geeft de overeenkomst nog wel zekerheid.

Gemarkeerde bepalingen

In deze overeenkomst zijn de artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking, geel gemarkeerd. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen voor uw eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

Kunt u door een visuele beperking niet zien welke artikelen geel gemarkeerd zijn? Neem dan contact met ons op. Hoe u dat doet, leest u op de pagina 'Melding over digitale toegankelijkheid'.

Verwijzing naar de overeenkomst

Gebruikt u deze modelovereenkomst? Verwijs dan in de overeenkomst die u sluit, naar het kenmerknummer van deze modelovereenkomst. Gebruik daarvoor de volgende tekst:
'Deze overeenkomst is gebaseerd op een overeenkomst die de Belastingdienst op [datum] heeft beoordeeld, met [nummer]. De geel gemarkeerde tekst in die modelovereenkomst hebben we ongewijzigd overgenomen. Aanpassingen in de andere tekst gaan volgens ons niet in tegen de gele tekst.'

Let op!

Als u de verwijzing niet opneemt in uw overeenkomst, kunnen opdrachtgevers er niet van uitgaan dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en te betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.