Dwangsom bij niet tijdig beslissen (behalve voor toeslagen)

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

Waarom dit formulier?

Als u een aanvraag (zoals een aanvraag om een voorlopige aanslag te wijzigen) of bezwaar (zoals een bezwaar tegen een aanslag) bij de Belastingdienst indient, hoort u binnen de wettelijke termijn een beslissing van ons te ontvangen. Hebt u binnen deze wettelijke termijn geen beslissing ontvangen? Met dit formulier doet u het volgende:

  • u stelt ons in gebreke (daarmee zegt u dat wij te laat zijn met beslissen)
  • u verzoekt ons binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen
  • u geeft aan dat u een dwangsom eist, als u binnen deze termijn geen beslissing ontvangt

Let op!

Gaat het om een toeslag? Gebruik dan het formulier Ingebrekestelling.

Voor wie is dit formulier bestemd?

U gebruikt dit formulier als u een aanvraag of bezwaar bij ons hebt ingediend en u van ons te laat een beslissing hebt ontvangen. Weet u niet zeker of wij te laat zijn met beslissen? 
Zie:

Het formulier kan alleen gebruikt worden voor aanvragen en bezwaren die u na 1 oktober 2009 bij de Belastingdienst of de Douane hebt ingediend.

Invullen en opsturen

U kunt het formulier op de computer invullen. Hiervoor hebt u Adobe Reader versie 9.0 of hoger nodig. Daarna moet u het formulier afdrukken, ondertekenen en versturen. U kunt het formulier niet op uw computer bewaren. U kunt wel een extra afdruk maken.

Adres voor Belastingdienstzaken:Belastingdienst
t.a.v. Ingebrekestellingenteam Arnhem
Postbus 4660
6803 EP  Arnhem

Adres voor Douanezaken:

Stuur het formulier op naar het douanekantoor waar u de aanvraag of het bezwaar hebt ingediend.
Het adres is altijd:
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Problemen met invullen?

U kunt het formulier het beste op een computer invullen. Wij kunnen een goede werking op een tablet of smartphone niet garanderen.

Lukt het niet om het formulier op uw computer in te vullen? Sla het formulier dan eerst op. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de link van het formulier te klikken en te kiezen voor 'Doel opslaan' (deze term kan per browser anders zijn).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.