Aanvragen beschikking

Een beschikking is een formele beslissing van de Belastingdienst over een fiscaal onderwerp. U kunt alleen een beschikking vragen als die mogelijkheid in de belastingwet die voor uw geval geldt, wordt genoemd.

Voorbeeld

Voor de inkomstenbelasting kunt u vragen om de eigenwoningreserve vast te stellen die is ontstaan na verkoop van uw eigen woning. U krijgt dan van ons een beschikking met de stand van de eigenwoningreserve.

Wordt de keuze: 'aanvragen beschikking' NIET in de belastingwet genoemd?

Wordt de keuze 'aanvragen beschikking' NIET genoemd in de belastingwet die geldt voor de vraag die u stelt? 
Dan kunt u wel een standpunt van de Belastingdienst vragen over de fiscale kwestie waarover u duidelijkheid wilt hebben. 
(Zie daarvoor bij Vooroverleg / Ruling).

Onderaan deze pagina staan de onderwerpen:

Hoe vraagt u een beschikking aan?

Een 'voor bezwaar vatbare beschikking' vraagt u schriftelijk aan. Zet in uw aanvraag:

  • uw naam en adres
  • de datum van uw aanvraag
  • welke beschikking u vraagt
  • een opsomming van de als bijlage bijgevoegde gegevens en bescheiden

Onderteken de aanvraag en voeg de gegevens en bescheiden bij die voor de beslissing nodig zijn.

Stuur uw aanvraag naar uw belastingkantoor.

Wat doen wij met uw aanvraag voor een beschikking?

Wij behandelen uw aanvraag voor een beschikking binnen 8 weken. U krijgt schriftelijk antwoord. Wij doen dat met een voor bezwaar vatbare beschikking. Als wij meer tijd nodig hebben ontvangt u daarover bericht.

Niet eens met onze beslissing in de door u aangevraagde beschikking?

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met onze beslissing op de door u aangevraagde beschikking? Dan kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing in de door u gevraagde beschikking. Hoe u dat doet leest u bij Bezwaar en beroep.

Wat kunt u doen als wij niet op tijd beslissen?

Lees wat u kunt doen als wij niet op tijd beslissen

Beschikking of standpunt vragen? U weet het niet…

Weet u niet of u een 'voor bezwaar vatbare beschikking' of een 'standpunt van de Belastingdienst' moet vragen? Dan kunt u de kwestie in een brief aan uw Belastingkantoor aan de orde stellen. Omschrijf in uw brief de fiscale kwestie en uw ideeën daarover, en vraag om een standpunt of een beschikking.

Stuur uw aanvraag naar het belastingkantoor waar normaal gesproken uw belastingzaken worden geregeld.

Verschil tussen standpunt en beschikking

Het verschil tussen een voor bezwaar vatbare beschikking aanvragen een standpunt zit in de mogelijkheid van bezwaar.

  • Tegen een beschikking kunt u bezwaar maken.
  • Tegen een standpunt kunt u GEEN bezwaar maken.

Bent u het niet eens bent met een standpunt van de Belastingdienst? Dan kunt u dat pas aan de orde stellen bij de aangifte of de aanslag waarin de kwestie speelt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.