In welke situaties moet u aangifte doen?

Op onze website staat bij elke belastingsoort aangegeven in welke situaties u aangifte moet doen.

Voor enkele belastingsoorten staan hieronder links naar informatie over die belasting.

Hierna op deze pagina:

Inkomstenbelasting

Voor inkomstenbelasting: Lees verder bij: 
Moet ik aangifte inkomstenbelasting doen?

Meer weten over uw belastingaangifte inkomstenbelasting?
Zie: Belastingaangifte.

Erfbelasting

Erft u? Lees verder bij:
Moet ik aangifte erfbelasting doen?

Meer weten over erfbelasting?
Zie: Erven en erfbelasting.

Schenkbelasting

Krijgt u een schenking? Lees verder bij:
Ik krijg een schenking - moet ik aangifte doen?
Ik krijg een schenking uit het buitenland - moet ik aangifte doen? 
Wie betaalt de schenkbelasting?

Meer weten over schenken?
Zie: Schenken en schenkbelasting.

Voor ondernemers

Meer weten over belastingen en ondernemen:
Zie: Ondernemers.
Bent u startende ondernemer?
Zie: Startende ondernemers.

Btw (omzetbelasting)

Voor btw: Lees: Wanneer moeten mijn btw-aangifte en betaling binnen zijn?

Meer weten over btw?
Zie: btw (omzetbelasting)

Loonheffingen (loonaangiften)

Loonheffingen betaalt u als u of de rechtspersoon personeel in dienst heeft.
Voor loonheffingen (loonaangifte):
Lees: Aangifte loonheffingen (loonaangifte) - hoe doe ik dat?

Meer weten over loonheffingen?
Zie: Loonheffingen: voor werkgevers en salarisadministrateurs.

Inkomstenbelasting bij winst

(voor eenmanszaken - zzp-ers, doorgaans geen salaris van uw onderneming - bv)
Moet u als ondernemer aangifte inkomstenbelasting doen?
Zie: Aangiftechecklist voor ondernemers.

Zie: Aangifte inkomstenbelasting door ondernemers.
Doe aangifte inkomstenbelasting via Mijn Belastingdienst.

Vennootschapsbelasting

U moet aangifte vennootschapsbelasting doen als u de onderneming door middel van een rechtspersoon drijft.
Meer weten over vennootschapsbelasting?
Zie: Vennootschapsbelasting.

Dividendbelasting

Meer weten over dividendbelasting?
Zie: Aangifte en betalen van dividendbelasting.

Onderneming - Algemeen

Start u een onderneming? Dan moet u die inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel geeft die inschrijving vervolgens door aan ons. Zo kunnen wij vaststellen met welke belastingen u te maken krijgt. Naast de inkomstenbelasting is dat meestal de btw (omzetbelasting). En als u direct personeel in dienst neemt, ook de loonheffingen. U krijgt automatisch een aangiftebrief toegestuurd. U hoeft zich hiervoor dus niet apart bij ons aan te melden.

In enkele uitzonderingsgevallen is het niet mogelijk een onderneming in het Handelsregister in te schrijven. Alleen in die gevallen moet u de onderneming zelf bij ons aanmelden.

Hoe moet u aangifte doen?

Voor elke aangifte die u moet doen, ontvangt u een aangiftebrief.
U ontvangt ook een e-mailbericht.

Let op!

Wanneer wij u een aangiftebrief sturen, moet u  de aangifte altijd invullen en op tijd terugsturen. Dit geldt ook als u vermoedt, of zelfs zeker weet, dat u geen belasting en premies hoeft te betalen of terugkrijgt.

Moet u wel belasting betalen, maar hebt u om wat voor reden dan ook geen aangiftebrief gekregen? Dan moet u zelf om een aangifte vragen. U moet dat doen vóór 14 juli van het jaar volgend op het belastingjaar. Als u niet of niet tijdig om een aangifte vraagt, kunt u een boete krijgen.

3 Manieren om digitaal aangifte te doen

Er zijn 3 manieren om digitaal aangifte te doen:

  • via inloggen op Mijn Belastingdienst (voor inkomstenbelasting, en voor andere belastingen voor particulieren), of
    via Inloggen voor ondernemers (zakelijke belastingen)
  • via commerciële aangiftesoftware of administratiesoftware
  • via een intermediair aan wie u de aangifte uitbesteedt

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.