In welk land moet u aangifte doen?

Op deze pagina staan de volgende onderwerpen:

Inkomstenbelasting (particulieren en ondernemers)

Woont u in Nederland? Dan bent u binnenlands belastingplichtig. Woont u in het buitenland en hebt u inkomsten in of vanuit Nederland waarover Nederland belasting mag heffen? Dan bent u buitenlands belastingplichtig. In beide gevallen valt u onder de Nederlandse inkomstenbelasting en moet u meestal jaarlijks in Nederland aangifte inkomstenbelasting doen. Bent u buitenlands belastingplichtig? U kunt digitaal aangifte doen met het aangifteprogramma voor buitenlandse belastingplichtigen of het C-formulier gebruiken.

Verdragen

Heeft Nederland een belastingverdrag gesloten met het land waarin u woont? Dan kan het zijn dat wij over bepaalde inkomsten geen belasting mogen heffen.

Sociale verzekeringen

Bent u in Nederland sociaal verzekerd, bijvoorbeeld omdat u in Nederland werkt? Dan moet u ook premie voor de volksverzekeringen betalen. De volksverzekeringen waarvoor u premie betaalt, zijn:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Algemene nabestaandenwet (Anw)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)

De premie voor de volksverzekeringen heffen wij samen met de inkomstenbelasting in 1 bedrag.
Als u buitenlands belastingplichtig bent, wil dat niet zeggen dat u over uw inkomsten ook in Nederland premie voor de volksverzekeringen moet betalen. Hiervoor gelden andere (internationale) regelingen.

Regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Voldoet u aan alle voorwaarden van de zogenoemde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht? Dan kunt u dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen krijgen als een inwoner van Nederland.

Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Dan bent u buitenlands belastingplichtig. Bij de berekening van de inkomstenbelasting wordt geen rekening gehouden met aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen.

Wereldinkomen

Als binnenlands belastingplichtige geeft u in uw aangifte uw gehele wereldinkomen aan. Tot uw wereldinkomen behoren uw Nederlandse en uw niet-Nederlandse inkomsten (bijvoorbeeld arbeidsinkomen of vermogen in het buitenland). U blijft ook belastingplichtig in uw woonland, maar door de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting betaalt u over uw inkomsten 1 keer belasting.

Vennootschapsbelasting

Wij maken onderscheid tussen 'lichamen' en 'natuurlijke personen'. Waar natuurlijke personen aangifte inkomstenbelasting doen, daar doen lichamen aangifte vennootschapsbelasting.

De meest voorkomende lichamen zijn:

  • naamloze vennootschap (nv)
  • besloten vennootschap (bv)

Ook stichtingen en verenigingen moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen, namelijk als zij een onderneming drijven.

Lichamen die in Nederland zijn gevestigd, zijn binnenlandse belastingplichtigen. Buitenlandse belastingplichtigen zijn lichamen die uit Nederland inkomen krijgen, maar in het buitenland zijn gevestigd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.