Aanvragen of wijziging van een voorlopige aanslag

Alles over de voorlopige aanslag vindt u op de pagina: Voorlopige aanslag.
Op deze pagina vindt u vooral achtergrondinformatie.

Wanneer vraagt u om een voorlopige aanslag? Er zijn 2 gevallen waarin u een voorlopige aanslag kunt vragen.

  • U verwacht over het belastingjaar geld terug, bijvoorbeeld omdat u een eigen woning hebt.
  • U verwacht dat u belasting moet (bij)betalen, bijvoorbeeld omdat u winst uit onderneming hebt of inkomsten als freelancer of alfahulp.

U krijgt geld terug?

Met een verzoek om een voorlopige aanslag hoeft u niet te wachten tot het belastingjaar om is om uw belasting terug te krijgen of te betalen. U ontvangt uw belasting dan in zo veel mogelijk maandelijkse termijnen. Als u de voorlopige aanslag later in het jaar doet, wordt het aantal termijnen minder en het te ontvangen bedrag per maand hoger. Lees meer bij Voorlopige aanslag.

U moet (bij)betalen?

Verwacht u belasting te moeten betalen? Dan kunt u ook een verzoek om een voorlopige aanslag doen. Wij mogen echter geen voorlopige aanslag met een te betalen bedrag opleggen voordat het jaar waarop de te betalen belasting betrekking heeft, is begonnen. Stel, u verwacht dat u over 2021 belasting moet betalen en u vraagt om een voorlopige aanslag in 2020 dan leggen wij de voorlopige aanslag niet voor 1 januari 2021 op. Doet u in 2021 een verzoek om een voorlopige aanslag dan krijgt u binnen 8 weken een reactie van ons. Lees meer bij Voorlopige aanslag.

Automatisch

De voorlopige aanslag gaat over inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. U hoeft uw voorlopige aanslag met een terug te geven bedrag maar 1 keer aan te vragen. Voor het volgende jaar krijgt u de voorlopige aanslag dan automatisch toegestuurd. Elk jaar ontvangt u van ons in december het bericht digitaal in uw Berichtenbox op MijnOverheid. En ook op papier. In het bericht staan het terug te ontvangen bedrag van uw voorlopige aanslag voor het volgend jaar en de gegevens waarop dit bedrag is gebaseerd. Deze gegevens moet u zelf goed controleren.

Hoe kunt u een aanvraag om een voorlopige aanslag indienen?

U kunt op verschillende manieren een voorlopige aanslag aanvragen. Na het invullen ziet u zelf meteen hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen.

Wanneer vraagt u om een wijziging van een voorlopige aanslag?

Geef alle wijzigingen door die van invloed zijn op uw voorlopige aanslag, bijvoorbeeld:

  • de koop of verkoop van uw woning
  • een andere gezinssamenstelling
  • hogere of lagere inkomsten

Bent u het niet eens met de hoogte van uw voorlopige aanslag? Ook dan kunt u een aanvraag voor wijziging bij ons indienen.

Hoe dient u een wijzigingsaanvraag in?

Bij Hoe wijzig ik mijn voorlopige aanslag? leest u hoe u dat doet. Na het invullen ziet u meteen welke gevolgen uw wijzigingen hebben voor uw voorlopige aanslag.

Wat doen wij met uw verzoek?

Hebt u een aanvraag voor wijziging doorgegeven? Dan krijgt u binnen 8 weken onze reactie digitaal in uw Berichtenbox en op papier.

Als wij beslissen uw aanvraag helemaal te volgen, dan sturen wij u zo snel mogelijk een 2e voorlopige aanslag.

Wij kunnen ook beslissen uw aanvraag niet (of niet helemaal) te volgen. U ontvangt hierover een digitaal bericht in uw Berichtenbox en op papier. Dit is een beschikking waartegen u bezwaar kunt maken.

U bent het niet eens met onze beslissing?

Als u het niet eens bent met onze beslissing om uw aanvraag niet (of niet helemaal) te volgen, dan kunt u wel bezwaar maken. Lees bij Bezwaar en beroep hoe u dat doet.

U wilt de 2e voorlopige aanslag laten wijzigen?

U kunt dan geen bezwaar maken. Wel kunt u opnieuw om een wijziging van de voorlopige aanslag vragen.

Wat kunt u doen als wij niet op tijd beslissen?

Lees wat u kunt doen als wij niet op tijd beslissen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.