U bent het niet eens met de voorlopige aanslag Zvw

Als u het niet eens bent met de voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet (Zvw), kunt u deze wijzigen.

Wij wijzigen uw voorlopige aanslag

Als wij uw voorlopige aanslag aanpassen, kunnen de volgende bedragen wijzigen:

  • de betalingskorting
  • de revisierente
  • het verzamelinkomen

Wij wijzigen uw voorlopige aanslag niet

Als wij het niet eens zijn met uw verzoek om de voorlopige aanslag Zvw te wijzigen, krijgt u van ons een afwijkingsbeschikking. U kunt bezwaar maken tegen deze afwijkingsbeschikking. Geeft u in uw bezwaar duidelijk aan welke gegevens uit de voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet u wilt veranderen.

Uitstel van betaling

U kunt in uw bezwaar tegen de afwijkingsbeschikking ook vragen om uitstel van betaling. Geef met een berekening aan wat het bedrag van de voorlopige aanslag volgens u moet zijn. Zet dit bedrag en het verschil met de opgelegde voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet in uw motivering.

Let op!

Bij een bezwaar tegen een afwijkingsbeschikking kunt u niet gebruikmaken van het digitale bezwaarformulier.

Op tijd bezwaar maken

Uw bezwaar moet bij ons uiterlijk binnen zijn op de datum die op de definitieve aanslag Zorgverzekeringswet staat. Verstuurt u uw bezwaarschrift per post, dan is het ook op tijd als:

  • u het bezwaar stuurt op de datum die op de definitieve aanslag Zorgverzekeringswet staat, én
  • wij uw bezwaar niet later dan 1 week na afloop van die datum hebben ontvangen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.