U bent het niet eens met uw definitieve aanslag Zvw

Bent u het niet eens met de definitieve aanslag Zorgverzekeringswet? Dan kunt u bezwaar maken. Op uw aanslag staat naar welk belastingkantoor u uw bezwaar moet sturen en wanneer het uiterlijk bij ons binnen moet zijn. Vermeld in uw bezwaar het bedrag van de aanslag waar u het niet mee eens bent. Leg ook uit waarom u het er niet mee eens bent.

Bezwaar met formulier

Doet u als ondernemer aangifte inkomstenbelasting? Dan kunt u bezwaar maken met het formulier 'Bezwaar zakelijk'. U vindt dit formulier op het beveiligde gedeelte van deze website.

Doet u als particulier aangifte inkomstenbelasting? Dan kunt u bezwaar maken met het formulier Bezwaar particulier.

Let op!

Hebt u inkomsten uit overige werkzaamheden? Dan bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. U maakt dan bezwaar met het formulier 'Bezwaar particulier'.

Bezwaar met brief

Als u een brief stuurt met daarin uw bezwaar, maak dan duidelijk met welke aanslag u het niet eens bent. Geef aan waarom u bezwaar maakt en vermeld altijd:

  • uw naam
  • uw adres
  • uw telefoonnummer
  • het aanslagnummer

Zet onderaan de brief de datum en uw handtekening.

Uitstel van betaling

Wilt u niet alleen bezwaar maken, maar ook uitstel van betaling krijgen? Dan moet u daar in uw bezwaar duidelijk om vragen. Geef ook aan voor welk bedrag u uitstel van betaling wilt.

Op tijd bezwaar maken

U moet bezwaar maken binnen 6 weken na de datum die op de aanslag staat. Kunt u uw bezwaar binnen die termijn niet motiveren, dan mag u in uw bezwaar vragen of u uw bezwaar later mag motiveren.

Te laat

Als u te laat bent met uw bezwaar, behandelen wij uw bezwaar als een verzoek. Wij beoordelen uw verzoek en nemen een beslissing. U kunt tegen die beslissing niet meer in beroep gaan bij de belastingrechter.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.