Niet eens met beslissing over mijn bijdrage Zorgverzekeringswet

Hebt u van ons een bericht ontvangen over de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw)? En bent u het niet eens met wat in dat bericht staat? Dan hangt het van uw situatie af wat u kunt doen.

Ik heb loon, pensioen of een uitkering

U hebt loon, pensioen of een uitkering en u hebt een voorschot of een teruggaaf ontvangen.

Ik heb andere inkomsten dan loon, pensioen of een uitkering

U hebt andere inkomsten dan loon, pensioen of een uitkering en u hebt aangifte gedaan. U hebt een voorlopige aanslag ontvangen. U bent het niet eens met de voorlopige aanslag Zvw. Of u hebt een definitieve aanslag ontvangen en u bent het niet eens met de definitieve aanslag Zvw.

Ik woon buiten Nederland en ontvang een pensioen of uitkering uit Nederland.

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, betaalt u uw bijdrage Zvw via uw uitkeringsinstantie aan het Zorginstituut Nederland. U bent het niet eens met de bijdrage Zvw die uw uitkeringsinstantie afdraagt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.