U bent het niet eens met een teruggaaf Zorgverzekeringswet

U ontvangt van ons een brief over de teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). In deze brief vindt u de gegevens waarvan wij uitgingen bij de berekening van uw teruggaaf. Misschien kloppen sommige gegevens in de brief volgens u niet. U ziet bijvoorbeeld de naam van een werkgever voor wie u niet hebt gewerkt, of van een uitkeringsinstantie waarvan u geen uitkering hebt ontvangen. Of u mist de naam van een werkgever voor wie u wél hebt gewerkt, of van een uitkeringsinstantie waarvan u een uitkering hebt ontvangen. Daardoor is het bedrag van uw teruggaaf  misschien te hoog of te laag.

In de brief kunt u lezen:

  • wie uw werkgevers of uitkeringsinstanties waren in het vorige kalenderjaar
  • hoeveel werkgeversheffing Zvw iedere werkgever of uitkeringsinstantie in het vorige kalenderjaar heeft betaald
  • hoeveel bijdrage Zvw iedere werkgever of uitkeringsinstantie in het vorige kalenderjaar heeft ingehouden
  • het bedrag waarover uw werkgevers of uitkeringsinstanties de werkgeversheffing Zvw hebben betaald

Als u het niet eens bent met de teruggaaf, kunt u bezwaar maken met het formulier Bezwaar bijdrage Zvw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.