Verzoek wijziging voorschot Zorgverzekeringswet beoordelen

U hebt ons gevraagd uw voorschot aan te passen. Wij zullen uw verzoek beoordelen en contact met u opnemen als wij vragen hebben of als wij niet alle wijzigingen in uw verzoek overnemen. Aan de hand van uw uitleg beslissen wij of, en welke wijzigingen we overnemen.

Wij nemen alle wijzigingen over

U ontvangt van ons een beschikking met daarin het aangepaste bedrag van het voorschot. Tegen deze beschikking kunt u geen bezwaar maken.

Wij nemen niet alle wijzigingen over

U ontvangt van ons een zogenoemde afwijkingsbeschikking, met daarin de wijzigingen die wij niet overnemen. Tegen deze afwijkingsbeschikking kunt u bezwaar maken.

Wilt u bezwaar maken tegen een afwijkingsbeschikking?

Stuur ons dan een brief met daarin de volgende gegevens:

  • uw naam
  • uw adres
  • uw telefoonnummer
  • uw burgerservicenummer
  • de datum en het kenmerk van de afwijkingsbeschikking
  • eventueel de naam van uw belastingconsulent
  • een overzicht van uw werkgevers en uitkerende instanties
  • het bedrag dat u per werkgever of uitkerende instantie ontvangt

Hoe motiveert u uw bezwaar?

Motiveer uw bezwaar door aan te geven:

  • waarmee u het niet eens bent in de afwijkingsbeschikking
  • waarom u het niet eens bent met de afwijkingsbeschikking

Met deze motivatie moet het voor ons duidelijk zijn wat u wilt wijzigen.

Waar stuurt u uw brief heen?

U kunt uw brief sturen naar:

Belastingdienst/Kantoor Utrecht
Afdeling TBZ
Postbus 18500 
3501 CM Utrecht

Op tijd bezwaar maken

Uw bezwaar moet uiterlijk binnen 6 weken na de datum van de beschikking bij ons binnen zijn. Anders nemen wij uw bezwaar niet in behandeling. Uw bezwaar is dan niet-ontvankelijk, omdat u te laat bezwaar hebt gemaakt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.