U bent het niet eens met de bijdrage Zvw

Gaat u buiten Nederland wonen en ontvangt u een pensioen of een uitkering uit Nederland? Dan moet u misschien de zogenoemde buitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Is dit het geval, dan houdt uw uitkeringsinstantie de buitenlandbijdrage Zvw in opdracht van het CAK in op uw uitkering en draagt deze af aan het CAK. In het jaar dat u emigreert, kan het zijn dat uw werkgever of uitkeringsinstantie bij u nog de bijdrage Zvw inhoudt en aan ons afdraagt, over de periode dat u al geëmigreerd bent. U betaalt dan mogelijk te veel bijdrage Zvw. U kunt dit te veel betaalde bedrag aan ons terugvragen.

Let op!

U kunt dit te veel betaalde bedrag pas bij ons terugvragen als het jaar voorbij is. Betaalt u bijdrage Zvw over de periode dat u al geëmigreerd bent? En is dat in het huidige jaar? Dan kunt u uw werkgever of uitkerende instantie vragen dit aan te passen. U kunt hen ook vragen de bedragen die mogelijk onterecht zijn ingehouden, alsnog aan u uit te betalen.

Teruggaaf bijdrage Zvw aanvragen

Bent u van mening dat bij u in het jaar van uw emigratie te veel bijdrage Zvw is ingehouden? Neem dan contact op met:

Belastingdienst/Kantoor Utrecht
Afdeling TBZ
Postbus 18500 
3501 CM Utrecht

U kunt een teruggaaf aanvragen met het formulier Verzoek teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet buitenland.

Tot wanneer kunt u een teruggaaf bijdrage Zvw aanvragen?

U kunt een teruggaaf aanvragen tot 5 jaar na afloop van het jaar waarover de bijdrage Zvw is ingehouden. U hebt daarvoor de jaarafrekening van het Zorginstituut Nederland nodig.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.